תוכן עניינים

עמוד:9

עניינו של ספר זה להבהיר את היסודות העיוניים של פעולות בתי הדין ומקור כוחם , ותפקידי הדיינים ומעשיהם בימי המשנה והתלמוד , את מקומם של בתי הדין והדיינים בעולמם של חכמים ואת חלקה של הדיינות בעשיית ההלכות . על יסוד העקרונות שנתגלו בעניינים אלה , עוקב הספר אחר התוצאות המעשיות העולות מתוך העקרונות הללו בתחומים השונים של פעולות בתי הדין ובהרכבם של בתי הדין . חלקו הראשון של הספר נתייחד לביאור העקרונות והכללים העולים מהלכותיהם של הדיינים , ואילו חלקו השני מוקדש להשפעת העקרונות והכללים הללו במציאות החברתית שבה עשו הדיינים את מלאכתם , ומקומם של הדיינים במציאות זו . הובאו ונתבארו בספר אותם המקורות והעובדות בלבד , שיש בהם חשיבות להבנת היסודות והעקרונות של ענייני בתי הדין והדיינות , ועל-פי עקרונות אלה מוצאים הפרטים את מקומם ופרטי ההלכות מתבארים מעצמם . רוב העובדות ידועות מתוך מקורות שמארץ ישראל ומיעוטן ממקורות שמבבל ; לפיכך הוארו העקרונות בדרך כלל ממקורות שמארץ ישראל . אבל מן המעט שידוע על בבל עולה שאף בתי הדין בבבל נתייסדו על אותם העקרונות , והדברים נתבארו בספר במקומות הראויים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר