בתי־הדין בימי התלמוד

עמוד:4

Law Courts in Talmudic Times by . SHALOM ALBECK הדפסה ראשונה : תשמ"א 1980 — בסיוע הקתדרה למשפט עברי ע"ש הרב עמנואל יעקובוביץ הדפסה שניה : תשמ"ז 1987 — בסיוע קרן מורי לזרוף למשפט עברי מסת"ב ISEN 965—226- 0 17— 7 כל הזכויות שמורות להוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן נדפס בישראל Copyright by Bar-Han University Press Printed in Israel בדפוס אחוה בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר