8. תרגומים ארצישראליים

עמוד:10

8 . 02 בעשתרת קרנים בי' יד 5 א דבעשתרות קרנים נ בעשתרתא דקרנים ק , בעשתרות קרנים י דבעשתרות קרנים " בעשתרות קרנים" — בעשתרתה דקרנא " בר"ר מאו א ) נ"א : בעשתרא דקרנתא השקיע שלפנינו משקף דרך תרגום אחת לפיה אף שמות מקומות מיתרגמים , ואינם ניתנים כצורתם המקראית המדוייקת . מבין התרגומים על אתר דומה שרק הניאופיטי מבטא גישה זו , אולם באופן חלקי : אין "עשתרות" אלא . ''עשתרתא' השקיע מבטא גישה זו במלואה . בדיקת התרגומים הזיהויים הגיאוגרפיים שבבר"ר לפרק יד שבבראשית מצביעה על תופעה מעניינת : אין התרגומים שבמדרש זהים , כמקשה אחת , לקורפוס תרגומי המוכר לנו . חלקם מוצא מקבילה באונקלוס , חלק אחר זהה למצוי בניאופיטי . האם המדרש הוא אוסף של מסורות תרגומיות שונות ? או שמא עניין לנו במסורת תרגומית אלטרנטיבית ? 8 . 03 באלני ממרא בי' יד 13 א במישרי ממרא נ במשרי חזוה דממר' י בחזוי ממרא " והוא שכן באלני ממרא וגו , "' ר' יהודה אמר : במישרי ממרא / ר' נחמיה אמר : בפלטין דממרא , על דעתיה דר' יהודה אתרא דשמיה ממרא , על דעתיה דר' נדומיה גברא דשמיה ממרא בר"י מא ח א ) נ"א : במישרא דממרא ג ) נ '' א : דאמי פלטין דממרא ב ) נ"א : + דאמי במישרי ממרא על פי הקטע שלפנינו עולה , כי הצירוף "אלוני ממרא" התפרש בצורות שונות על ידי שני התנאים , תלמידיו של ר' עקיבא . על פי ר' יהודה , שכמוהו כן א ו נ , ' עניין לנו בשם מקום : 'עמק ממרא' או 1 ראה גם נ לרב' א 2 . 4 כך , למשל , תרגום '' איל פארן" : ( 6 ) ב א הוא 'מישר , 'פארן ובבר"ר הוא 'מישרייא דפארך . לעומת ואת ב נ התרגום הוא 'גכולא דפארך . 3 כך , למשל , תרגום "ואת הזוזים בהם : ( 5 ) '' ב נ הוא 'וית זיותניה דבהוך , ובבר"ר הוא 'זיוותניה דבהוך . לעומת זאת לשון א שונה > 'וית תקיפיא . 'דבהמתא או תרגום "חצצן תמר" : ( 7 ) ב נ הוא 'עין גדי , 'תמריא ובבר"ר הוא ' עין גדי . 'דתמרייה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר