מבוא

עמוד:7

מבוא חלק זה הוא השני מבין שלושה כרכים מתוכננים של שקיעי תרגום . הכרך הראשון יצא לאור בשנת תשמ"ג במתכונת דומה לכרך הנוכחי . כללנו בו שקיעי תרגום , שהיו מוגדרים כלקוחים מתרגומים קבועים , אשר היו לפני האספנים והמעתיקים . הכרך הנוכחי מכיל קטעים שאין להם הגדרה המציינת את האופי התרגומי , אבל לפי עצם מהותם אינם נבדלים מן הקטעים שנתלקטו בכרך הראשון . המקורות שמהם נלקחו דומים למקורות שמהם ליקטנו לכרך הקודם , והמרורים שווים בשני הכרכים . גדרי הברירה דומים למה שנקבע בכרך הראשון , ואי"ה תתמיד חלוקה זו גם בכרך השלישי , שאנו מקווים להוציא לאור בעתיד הלא רחוק . מה שהקדמנו במבוא לכרך הראשון נכון גם עכשיו , והמקורות שליקטנו מהם הם אותם מקורות וסימני הקיצור זהים . כרך זה הוגש לבית ההוצאה כשהסימון ג ( גניזה ) היה מיוסד על פירסומים אשר בינתיים תוקנו והורחבו במהדורתו של מיכאל קליין . אבל בדיעבד לא היתה אפשרות לרמוז לפירסום מעודכן זה . הופיעו בינתיים קצת רשימות ביקורת — של החוקר מהולנד מ"י מלדר " 7 m , BibliothecaOrientalis 42 (\ 9 & 5 ) חוקרים ותלמידים מן הארץ — ר"ר דבורה דימנט ב"בית מקרא" ל ( תשמ"ה , ( ד"ר אביגדור שנאן ב"תרביץ" נד ( תשמ"ה , ( ופרופ' מיכאל קליין . 104 ( 1985 ) ~ Z על הצעות לתוספות ולתיקונים נגיב בכרך השלישי אי"ה . הכרך הזה מכיל שקיעים רבים , שעניינם זיהוי מקומות במקרא , אשר לגביהם נעזרנו במחקרו של אלכסנדר ממנצ'סטר : Diss ., University of Manchester , 1974 . Reference to the Tableof the Nations and the Boundariesof the Landof Israel , unpub . P . S . Alexander , The Toponomyof the Targumim With Special גם הפעם חילקנו את הציטוטים לפי סוגים במקביל לכרך הראשון . כמו בכרך הקודם , עבודה זו לא היתה יוצאת לפועל בלי הכנתו המדוקדקת של חביבי ד"ר רימון כשר . כל אשר עשיתי שלו הוא . תודתנו נתונה גם הפעם לקרנות שסייעונו במחקרינו באמצעות אוניברסיטת בר אילן — לכל לראש לקרן הזיכרון לתרבות יהודית , שהיא היום המסייעת העיקרית לרוב העוסקים במחקרים יהודיים , ולקתדרא לפרשנות המקרא על שם הרב כספר . ויבואו על הברכה הוצאת בר אילן וראשה הנאמן הגב' מרים דרורי , ודפוס טכנוסדר שהשכיל לסדר את הטקסט בצורה נאותה , ובמיוחד מזכירתנו הנאמנה הגב' אסתר כהן המשגיחה על כך שאיננו מועדים מעידה שבעניין הכספים . אנו מקווים להוציא לאור בעתיד הלא רחוק את הכרך השלישי , הסופי , ולגמור בכך תכנית זו מבין תכניות המכון שלנו . משה גושן גוטשטיין

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר