קידושא דסידרא

עמוד:9

קידושא דסידרא יום זוכה אדם להקדים מלות הקדשה לסידרה חדשה של פירסומים האמורים לשקף בו חבריו והוא בבית מדרשם . לא זו אף זו , סידרה זו במכלולה עתידה לשקף התענינות והדגשי מחקר כמרומז בעצם קריאת השם למכוננו . אמנם כל אחד מן שאנו עסוקים בהם עשוי היה להתבצע בזכות עצמו גם במסגרת אחרת , אולם לינו כי מכלולם , אפילו בתכנון המצומצם של היום , יש בו כדי להעיד על המטרה לעצמנו . להקים מכון לתולדות חקר המקרא היהודי — כגוף מחקרי עיקרי בתחום חקר שבפקולטה למדעי היהדות — נתגבש לנו בראשית שנות השבעים מתוך שהתחלנו אחרי דרכי ההכשרה המדעית של תלמידינו וקביעת כיוונים לפעולות המחלקה אמרנו למקד בדרך זו את המאמץ המחקרי שלנו בשטחים הנראים לנו חיוניים - אף ייחודיים — אלא שהם טפלים ובחלקם אף זנוחים בסולם העדיפויות של האקדמי המקובל . אין במיקוד זה משום ביטוי להסתגרות ולהתעלמות מן ההישגים של חקר התנ"ך האקדמי המודרני . אי אפשר לאוניברסיטה ראויה לשמה בלא הוא , נודרים הנאה ממנו . אבל יש ויש במעשינו משום קביעת כיוון לעצמנו , משום הצהרה שאנו מבקשים להקדיש לו ממיטב כוחנו . נחלתנו שלנו — שזכתה בימי הזוהר של ישראל שראשי דברים יעדרו בה — לא טופחה בדור האחרון טיפוח אקדמי כראוי , הצער והנזק ומה שהחוקר היהודי היה חייב לראות בו תפקיד מיוחד לכל לראש היה זה במערך חקר המקרא היהודי בזמננו צריך למצוא תיקון מכל מקום , לבל נתבטל חינה של פונדקית בעוד כוהנת מגורשת מנחלתה בבושת פנים . טבעי היה אם כן לממש את הכרתנו ולעשות באוניברסיטת בר איל ן למען פיתוח המחקר בכיוון לנו . הזיווג שבין מודעות קיומית ומחריבות גמורה למסורתנו מכאן ובין דקדוקי במלאכה הפילולוגית היסטורית מכאן הנחה אותנו בפיתוח המכון בשנות קיומו — בעצם התויית התכניות , בגידול דור המשך של תלמידים עוזרים ובתכנון עתה . אם זוכים אנו להגיש היום פירות ראשונים לקהל חוקרי המקרא ומדעי — ואנו מקווים אף לציבור של לומדי תורה — הרי זה הודות לאימון ולסיוע להם מצד נשיא האוניברסיטה , רקטוריה ודיקניה ומצד גופים שונים שנענו לפניותינו בתכניות מחקר שונות . ונפרט : הקו המנחה במחקרינו הוא הנסיון לההדיר , לתרגם , למיין , לנתח ולצרף למאמץ האינטלקטואלי והרגשי של עם ישראל במשך יותר מאלפיים שנה , השואף להבנת המקרא ולהחדיר מהבנת הדור אל תוכו , להשקיף , לשקף וגם להשתקף . עיון זה מקרא בכל הדורות היה בו תמיד היבט סוביקטיבי , ועוד יש לדיין שידון מה משמע 'אוביקטיבי' על עיון סוביקטיבי . לא כאן המקום להאריך בתיאור התופעה , כי אחד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר