תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 משה ארנד לדרכו של רש"י בביאור מלים 9 בנימין זאב בנדיקט לפסיקתו של רש"י בפירושיו 21 אברהם גרוס רש"י ומסורת לימוד התורה שבכתב בספרד 27 אברהם גרוסמן ראשיתן של "התוספות" 57 שרה ( מוניץ ) המר נוסח פירוש רש"י למסכת חגיגה ושלמה פיק לקראת מהדורה מדעית 69 אפרים חזן מלאות הסגנון בפירוש רש"י למקרא 87 אלעזר טויטו הרקע ההיסטורי של פירוש רש"י לפרשת בראשית 97 ניסן נצר מקומה של לשון חכמים בפרשנותו של רש"י למקרא 107 דב ישראל פוגל חשיבותו של פירוש רש"י על הרי"ף בבירור נוסח פירוש רש"י לגמרא 137 שמא יהודה פרידמן פירוש רש"י לתלמוד — הגהות ומהדורות 147 שמעון שורצפוקס ראשית דרכו של רש"י 177 יעקב ש' שפיגל על כמה מקורות ועניינים בפירוש רש"י לירמיהו ויחזקאל 185 ישראל מ' תא שמע פירוש רש"י-רי"ף ופירוש רש"י-רא"ש 209 תקצירים באנגלית xxxvn

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר