בפתח הספר

עמוד:11

בפתח הספר עניינו של ספר זה — הגיור בהלכה . זהו מחקר הלכתי ומשפטי מקיף של הגיור בדיני ישראל , מתוך מגמה לעמוד על מהותה של פעולה משפטית רבת חשיבות זו , שבה נכנס הנכרי לכלל ישראל . מעצם טיבו עורר הגיור מאז ומתמיד עניין ועיון במישור הדתי , הלאומי , ההיסטורי והחברתי . בחיבור זה תנותח הספרות ההלכתית בנושא הגיור ובמוסדות המשפטיים הקרובים לו , החל ממשנת תנאים ואמוראים ועד ימינו . עד כה יוחדו המחקרים שנכתבו בנושא זה לעיון בתחומים מסוימים או לסקירות היסטוריות לגבי תופעת הגיור בתקופות שונות בתולדות ישראל . לא פסחנו על מחקרים אלה , ואולם כוונתו של מחקר זה לנתח את מכלול הספרות ההלכתית בנושא הגיור כדי להגיע לחקר עקרונות היסוד והכללים המרכזיים הנותנים לכל הדינים האלה שלמות ואחידות . כמו כן מוקדשת תשומת לב מיוחדת לבחינת יישומם של עקרונות הגיור בספרות השאלות והתשובות . ניתוח משפטי זה הוא מחידושי הספר . הספר הוא פרי עיבודו של חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן . מכיר אני תודה לפרופ' שלום אלבק , שהדריכני בעין טובה והמריצני לעבד את המחקר ולפרסמו כספר . שלמי תודה גם לחברי ר' דוד שמואל יוטקוביץ שאיתו למדתי הלכות גרות . חובה נעימה היא לי להודות לכל אלה שסייעו בידי בהוצאה לאור של הספר : לפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן , לקרן מורי לזרוף , ובמיוחד להוצאת הספרים של האוניברסיטה , ולמרים דרורי המנהלת של בית הוצאת הספרים , שניצחה במסירות ובמקצועיות על העושים במלאכה . משה שפרבר התקין את הספר לדפוס במיומנות וביד חרוצים . שרה המר נטלה חלק בהגהה , ואן למדן שקדה הרבה כדי להוציא דבר מתוקן ונאה . יעמדו כולם על הברכה . ולבסוף , תשואות חן חן לציפי רעייתי , שותפתי ומשענתי . חובי לך הוא מן הדברים שאין להם שיעור .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר