התוכן

עמוד:8

פרק כ . התנהגות המתגייר לאחר הגיור והשפעתה על תוקף הגרות 327 א . גיור בשל מניע זר כגיור על תנאי ; 27 ב . שיטת הגהות המרדכי ; 329 ג הוכיח" . סופו על תחילתו" ; 332 ד . "וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו" — שיטת הרמב"ם 340 פרק ג : בטלות גיור — הלכה למעשה 344 א . מבוא ; 344 ב . גיור בתרמית — קהיר ; 345 ג . בטלות גיור וקידושין בשל קבלת מצוות למראית עין — אנגליה ; 348 ד . הפקעת גיור למפרע — פסק הדין בעניין האח והאחות — ישראל ; 350 ה . סיכום התשובות ; 354 ו . פסיקת ר' משה פינשטיין 356 סיכום ומסקנות 361 ביבליוגרפיה 393 מפתחות : 399 מפתח המקורות 401 מפתח העניינים 425 מפתח שמות מקומות 433

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר