התוכן

עמוד:5

התוכן בפתח הספר 11 הקדמה 13 חלק ראשון : מהותו של גיור פרק א : יסודות הגיור והזיקה ביניהם 19 א . מעשה הגיור , קבלת המצוות ובית הדין ; 19 ב . גמירת הדעת להתגייר ויצירתה ; 23 ג . הגרות כברית וכקניין 29 פרק ב : עיקרו של גיור 32 א . קבלת המצוות כעיקר הגרות ; 32 ב . קבלת המצוות ובית הדין ; 36 ג . דברי אחרונים 38 פרק ג : מעשה הגיור וענייני טומאה וטהרה 41 א . מבוא ; 41 ב . מילת הגר ; 42 ג . טבילת הגר ; 44 ד . טבילת הגר וטבילת כלים ; 47 ה . טבל ואחר כך מל 50 פרק ד : גר תושב וגרותו 53 א . גר תושב — גרות וקבלת מצוות 53 , ב . מעמדו של גר תושב 56 , ג . בין גר תושב לגר צדק 60 פרק ה . עבד כנעני וגיורו 64 א . עבד כנעני — עבדות וגרות ; 64 ב . מעמדו של עבד כנעני ; 69 ג . קניין ממון וגרות ; 70 ד . קבלת מצוות בעבד כנעני ; 72 ה . טבילת עבדות וקבלת מצוות ; 76 ו . טבילת שחרור בלא קבלת מצוות ; 81 ז . יפת תואר וגרותה 85 חלק שני : קבלת המצוות מבוא 93 פרק א : לגדרה של קבלת המצוות 93 א . קבלת המצוות כתנאי לגיור ; 93 ב . קבלת המצוות והרצון להתגייר 95

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר