תוכן העניינים

עמוד:11

מקורות ושלמי תודה ראשיתו של ספר זה במאמר שכתבתי לגיליון היובל ( 51-50 ) של כתב העת "בלשנות עברית" שערך ד"ר יצחק שליזנגר . זו ההזדמנות להודות לו ולחברתי ד"ר זוהר לבנת , ששימשה אז כמזכירת כתב העת . היא שיזמה ועודדה את כתיבת המאמר והעירה עליו הערות חשובות . החקירות שבשער האחרון הן פרי חשיבה מחודשת על עניינים אחדים שהופיעו בספרי "חקירות בסמנטיקה מושגית" שיצא לאור בהוצאת מאגנס תש"ס , בעיקר בפרק השני בו . גרעיני הרעיונות של הפרק העוסק בפענוח מטפורות פואטיות יצירתיות מופיעים במאמרי Metaphor as Reconciliation שהתפרסם בשנת 1993 בכרך של כתב העת , Poetics Today 14 ( 1 ) שהוקדש לנושא המטפורה ונערך בידי פרופ' ישעיהו ( שייקה ) שן . הרעיונות מוצגים כאן מחדש תוך פיתוח ועדכון ותוך עימות עם הגישות שנסקרו בספר . חבריי לעבודה באוניברסיטת תל אביב — ד"ר אסתי בורוכובסקי , גב' רעיה חזון , גב' רות טיטונוביץ , פרופ' אברהם טל , ד"ר פנינה טרומר , פרופ' שלמה יזרעאל , ד"ר חיים א' כהן ופרופ' משה פלורנטין ; פרופ' חוה בת זאב שילדקרוט , פרופ' מרסלו דסקל , פרופ' עלי יסיף , פרופ' דן לאור , פרופ' דינה פורת , פרופ' ראובן צור ופרופ' זיוה שמיר תמכו בי , האמינו בי והעניקו לי בית אקדמי חם . נשברתי גם מידידותם ומתבונתם של ידידיי ד"ר טובה בארי , פרופ' גרשון ברין , פרופ' רות ברמן , פרופ' אד גרינשטיין , פרופ' מנחם לורברבאום , ד"ר רונית מרוז , פרופ' פרנק פולאק , פרופ' בועז ערפלי , פרופ' דורית רביד ופרופ' טובה רוזן . עמיתיי באוניברסיטת בר אילן היו גם הם מקור להשראה ולעידוד . תודה לפרופ' אלדעה וייצמן ולד"ר דורית למברגר על ידידות אקדמית ואישית , ותודה לפרופ' אבידב ליפסקר , לפרופ' אורה שורצולד , לפרופ' רוזלין קורן ולפרופ' אבי שגיא על ידידותם ועל תמיכתם . עמיתיי וידידיי פרופ' זיוה בן פורת , פרופ' מנחם ברינקר , פרופ' עמיהוד גלעד , פרופ' מאיה פרוכטמן ועמיתיי שמעבר לים פרופ' ריי ג'קנדוף , פרופ' איב סוויטסר וד"ר מרים פיטרק היו מקור לא אכזב של השראה ותמיכה . תלמידיי בסמינרים השונים בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל אביב ובתכנית

תמר סוברן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר