תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 13 שער ראשון : תאוריה של משמעות : האם היא אפשרית ? 19 פרק ראשון חקר המשמעות : תפנית או מהפכה ? 21 . 1 מילים , מושגים , עולם : אפלטון , אריסטו וקאנט . 2 21 המפנה הלשוני . 3 27 בעיות בחקר המשמעות 31 פרק שני המפנה הבלשני . 1 34 ספרי דקדוק , כללים והכללות . 2 34 המפנה הגנרטיבי ופריחת התחביר . 3 36 ניצנים של מחקר סמנטי 40 . 4 ספרים ראשונים בסמנטיקה 44 שער שני : עוגנים מחשבתיים 51 פרק שלישי העוגן הלוגי . 1 53 משפת המתמטיקה אל השפה הטבעית . 2 53 השפה והעולם . 3 56 בין משמעות לאמת 58 . 4 משמעות ופורמליזציה 60 פרק רביעי אוניברסלים וריבוי הלשונות : סיפור הצבעים . 1 65 כמה מילות צבע יש בעברית ? . 2 65 הסדר החדש של ברלין וקיי . 3 66 פיזיקה , ביולוגיה ונירולוגיה של צבעים 68

תמר סוברן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר