תוכן העניינים

עמוד:12

16 . 3 . 1 סימון ביתי 16 . 3 . 2 ; 332 ( homesign ) מחקר בלשני על התהוות שפות חדשות : היווצרות שפת הסימנים בניקרגואה 334 16 . 4 תרומתו של המחקר על שפת הסימנים הישראלית 16 . 5 335 סיכום 340 נספחים נספח א : תבניות כף היד של שפת הסימנים הישראלית 342 נספח ב : המיקומים העיקריים של סימנים בשפת הסימנים הישראלית 343 נספח ג : מוסכמות רישום 344 רשימת האיורים , הטבלאות והתמונות 345 ביבליוגרפיה 351 מפתח שמות 365 מפתח נושאים 369

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר