תוכן העניינים

עמוד:11

פרק שלושה עשר קולות מן הקהילה 251 פרק ארבעה עשר תקשורת מומצאת לעומת שפה טבעית : עברית מסומנת , שפת הסימנים הישראלית ורכישת שפה 14 . 1 265 מהי עברית מסומנת ? 14 . 2 267 ההבדלים המבניים בין שפת הסימנים הישראלית לבין עברית מסומנת 268 14 . 3 המגבלות הדקדוקיות והתקשורתיות של העברית המסומנת 14 . 4 277 קשיים בעיבוד המסר בעברית מסומנת 14 . 5 280 מי משתמש בעברית מסומנת , איך ומדוע ? 14 . 6 283 שפת סימנים , עברית מסומנת והסוגיה של רכישת שפה 286 14 . 6 . 1 רכישת שפת אם : הפן הבלשני והפן האישי 14 . 6 . 2 ; 286 רכישת שפה אצל ילדים חירשים 14 . 6 . 3 ; 29 1 שתל השבלול וסוגיית שיטת התקשורת 296 14 . 7 שפה בשנות הילדות : ומה הלאה ? 299 שער שלישי שפה אנושית : ההקשר הרחב 303 מבוא לשער השלישי 305 פרק חמישה עשר דמיון ושוני בין שפות סימנים 307 15 . 1 ההנחה בדבר האוניברסליות של שפת הסימנים 15 . 2 308 מחקרים השוואתיים של שפות סימנים 311 15 . 2 . 1 אוצר המילים של שפות סימנים שונות 15 . 2 . 2 ; 311 דמיון מבני בין שפות סימנים 15 . 2 . 3 ; 313 השפעת הערוץ החזותי ידני על המבנה הלשוני של שפות סימנים 15 . 2 . 4 ; 315 שוני בין שפות סימנים 318 15 . 3 תקשורת בין חירשים דוברי שפות שונות 15 . 4 320 סיכום 322 פרק שישה עשר על תרומתן של שפות הסימנים למחקר הבלשני 323 16 . 1 מטרת הבלשנות המודרנית : אפיון היכולת הלשונית של בני האדם 323 16 . 1 . 1 השפה היא אינסופית 16 . 1 . 2 ; 324 הידע הלשוני של הדוברים הוא לא מודע 326 16 . 2 חקר שפות סימנים ותרומתו לבלשנות 16 . 3 327 התפתחות מערכת תקשורתית בהיעדר מודל לשוני 332

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר