שפה במרחב אשנב לשפת הסימנים הישראלית

עמוד:4

LANGUAGE IN SPACE A WINDOW ON ISRAELI SIGN LANGUAGE . in memory of Professor Ya'acov Bahal The BAHAT PRIZE is awarded annually This book was awarded the BAHAT PRIZE , 2002 עריכת לשון : אפרת לוי אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : ISBN 965-311-056- \ כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , חיפה המקור לאיורי תבנית כף היד המופיעים בספר זה : and Communicationofthe Deaf 5 ) , Hamburg : Signum , 1989 Guide ( International Studies on Sign Language Notation System for Sign Languages : An Introductory S . Prillwitz et al ., HamNoSys . Version 2 . 0 . Hamburg באדיבות , Signum Press המבורג . המקור לאיורים 98 א , 99 א ואיור ד בנספח ב : לי נמיר ואחרים , מילון לשפת הסימנים של החירשים כישראל . ברשות משרד הרווחה ואח "א . סדר ועימוד : פרדס הוצאה לאור לוחות , הדפסה , ובריכה : דפוס קל נדפס בישראל תשס"ד 2004 / 1 2 3 4 5 6 7 8

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר