תוכן העניינים

עמוד:8

משתתפים בקובץ פרופ' יצחק אבישור החוג ללשון העברית , אוניברסיטת חיפה פרופי משה אזר החוג ללשון העברית , אוניברסיטת חיפה ד"ר שלמה אלקיים החוג ללשון העברית , אוניברסיטת בן גוריון בנגב פרופ' שמואל בולוצקי University of Massachusetts , Amherst , USA ד'יר גבריאל בירנבאום האקדמיה ללשון העברית , ירושלים פרופ' משה בר אשר האקדמיה ללשון העברית , ירושלים פרופ' יצחק גלוסקא המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות , אוניברסיטת בר אילן ד"ר עמוס דודי המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות , אוניברסיטת בר אילן פרופי אפרים חזן המחלקה לספרות עם ישראל , אוניברסיטת בר אילן ד"ר לובה חרלי'פ המכללה האקדמית לחינוך ע '' ש ליפשיץ , ירושלים דייר רחל חיטין משיח מכללת לוינסקי לחינוך , תל אביב פרופי אמריטוס משה חלמיש המחלקה לפילוסופיה יהודית , אוניברסיטת בר אילן ד"ר מירב טובול המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות , אוניברסיטת בר אילן פרופ' יוסף טובי החוג לספרות עברית והשוואתית , אוניברסיטת חיפה פרופ' אברהם טל החוג ללימודי התרבות העברית , מגמת הלשון העברית , אוניברסיטת תל אביב ד"ר דורון יעקב האקדמיה ללשון העברית , ירושלים ד"ר חיים אי כהן החוג ללימודי התרבות העברית , מגמת הלשון העברית , אוניברסיטת תל אביב ד"ר תמר לביא מכללת חמדת הדרום ומכללת גבעת וושינגטון ד"ר מרדכי מישור האקדמיה ללשון העברית , ירושלים פרופ' שמא י' פרידמן המחלקה לתלמוד , אוניברסיטת בר אילן פרופ' אורה ( רודריג ) שורצולד המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות , אוניברסיטת בר אילן פרופ' יוסף שיטרית החוג ללשון העברית והחוג לשפה וספרות צרפתית , אוניברסיטת חיפה ד'יר רבקה שמש המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות , אוניברסיטת בר אילן , החוג ללשון העברית , מכללת תלפיות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר