תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 9 שמעון שרביט : רשימת פרסומים 13 לשון חז"ל — תצורה משה בר אשר סוגיות בתצורת לשון המשנה 17 מירב טובול שמות עצם בסיומת נקבית שריבוים "ים- '' במשנה 35 דורון יעקב על הריבוי התמידי בלשון חכמים 53 מרדכי מישור " מצטרפין לזומן" — מסורת ודקדוק באשכנז 79 שמא יהודה פרידמן : 'ש'ש'ח בעיות צורניות וסמנטיות בלשון התנאים 89 לשון חז"ל ומסורותיה שלמה אלקיים עיונים במסכת אבות נוסח מחזור פאס 101 גבריאל בירנבאומ משנה "ברכות" ו"פאה" על פי קטע גניזה בעל מסורת ייחודית 111 יצחק גלוסקא לשונה של מסכת "יומא" 123 עמוס דודי מסורת לשון המשנה במסכת "תמיד" בסידור מנהג ספרד מהמאה החמש עשרה 151 משה חלמיש לגלגולי הנוסח של הביטוי "לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" 169

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר