הקדמה

עמוד:12

הארגונים ללא כוונות רווח במסגרת אחת , נקבל את "המגזר ללא כוונות רווח" או "המגזר . "השלישי הגדרה זו של "המגזר , "השלישי מניחה שניתן להבחין בקלות בין ארגונים השייכים למגזרים השונים . הדבר נכון אולי לגבי ארגונים עסקיים וציבוריים שיש להם מאפיינים ברורים מאוד , אך במקרה של "המגזר השלישי" הזיהוי מורכב יותר . לא מקרה הוא שטרם נמצא למגזר זה כינוי הולם יותר , "שלישי"מ כינוי שאינו מבטא את תחום עיסוקו , אלא את מקומו המשני לעומת שני המגורים האחרים , המוכרים והמבוססים יותר ( הציבורי והעסקי . ( גם כינויים אחרים שלו , כגון nongovernmental , non-profit הם כינויים שליליים , המדגישים מה אין במגזר זה . לכן , יש הגורסים שהגדרתו היא כמגזר שיורי ( רזידואלי , ( הכולל ארגונים שאינם שייכים לשני המגזרים האחרים . עם זאת , כמעט בכל המדינות בעלות משטר דמוקרטי יש חוקים המאפשרים יצירת קטגוריה מובחנת של ארגונים ללא כוונות רווח , גם כאשר הסיווג לקטגוריה זו שונה ממדינה למדינה . לארגונים הללו מוקנה מעמד משפטי מוגדר ולעתים ניתנות להם גם הקלות שונות במיסוי . זהו המצב גם כישראל . מדובר , אם כן , בקטגוריה המוגדרת בצורה חיובית ובארגונים שמוענקים להם זהות ייחודית ותפקידים חברתיים ייחודיים . במסגרת פרויקט מחקר בינלאומי השוואתי אודות "המגזר השלישי , " פיתחו סלמון ואנהייר ( Salamon & Anheier , 1992 ) הגדרה בינלאומית חיובית של ארגונים השייכים ל"מגזר . "השלישי הם מציעים חמישה תנאים שארגון צריך לעמוד בהם כדי להיכלל ב"מגזר . 1 : "השלישי עליו להיות ארגון פורמלי ; . 2 להיות נפרד ממערכת המדינה ; . 3 אסור לו לחלק רווחים , . 4 עליו להיות בעל מנגנונים עצמאיים לקבלת החלטות הנוגעות לארגון ; . 5 בעל מרכיב פילנתרופי ו / או וולונטרי . בישראל , באופן כללי , ארגונים העומדים בחמשת התנאים הללו הם גם הארגונים המוגדרים מבחינה חוקית בארגונים ללא כוונות רווח : עמותות , 2 חברות לתועלת הציבור והקדשות . אנו יכולים להגדיר את "המגזר השלישי" בישראל כמגזר הכולל את הארגונים הרשומים בכל אחת מהמסגרות המשפטיות שנמנו לעיל , וזוהי ההגדרה המשמשת אותנו בניתוח האמפירי של "המגזר השלישי" בישראל . הגדרת "המגזר השלישי" בישראל כ"מסגרת הארגונים המוגדרים לפי חוק בארגונים , "ללא כוונות רווח מאפשרת לנו לבדוק בקלות יחסית היבטים . 2 החפיפה בין התנאים של "פרוייקט הופקינס" לבין המצב המשפטי בארץ אינה שלמה . על מקרי גבול ובעיות הגדרה אחרות ראה נספח . 2

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר