הקדמה

עמוד:11

שהחל בשנות ה 80 והתפתח מאוד בשנות ה , 90 הביאו להקמת אלפי עמותות חדשות המספקות שירותים , ולגידול בהיקף פעילותן של עמותות קיימות . במקרים רבים מחליפות עמותות אלו או משלימות שירותי חינוך , רווחה או בריאות , שבעבר סיפקה אותם המדינה . למרות שמסיבות היסטוריות היה לארגונים ללא כוונות רווח כישראל תפקיד מרכזי במתן שירותים עוד לפני תחילתו של "משבר מדינת , "הרווחה אנו עדים בשני העשורים האחרונים לתהליך בו מעבירה הממשלה מיוזמתה לגורמים פרטיים את האחריות להספקת שירותים שהיו בתחום אחריותה , וכן את ייזומם של שירותים חדשים . מדובר בשירותים הממומנים , לפחות חלקית , מתקציבים ציבוריים . הרציונל לתהליך זה הוא יעילות רבה יותר , לכאורה , של הגופים הפרטיים , וכן האמונה שביכולתם להשיג תקציבים ממקורות נוספים שאינם זמינים לגוף ציבורי . כך , למשל , החליפו עמותות הורים את תפקיד בתי הספר הממלכתיים בהגשת שירותי חינוך משלים , ועמותות בתחום הבריאות מטפלות בחולי סרטן , איידס או טרשת נפוצה , בהם ובבני משפחותיהם . במקביל לגידול בתנועות חברתיות בעולם הוקמו בארץ מאות עמותות שיעדן המרכזי הוא שינוי חברתי . אלה ארגונים המנסים ליצור מציאות אחרת בתחומי פעילותם , מתוך שינוי תפיסה שיש לו כמעט תמיד גם השלכות פוליטיות . התחומים רבים ומגוונים - שינוי שיטת הבחירות , זכויות עובדים זרים , איכות הסביבה , צדק חברתי , שוויון למיעוט הערבי ועוד . ליד שני סוגי ארגונים אלה , התפתח בארץ באותה תקופה גם סוג ארגונים שלישי הזוכה לפחות חשיפה תקשורתית : התאגדויות של קבוצות לעזרה עצמית שמוקד פעילותן הוא סיטואציית חיים שבני אדם מתמודדים איתה , כגון השמנת יתר , אלכוהוליזם , שכול , הורות לילד נכה , או התאגדויות שהוקמו סביב תחומי עניין משותפים - איסוף פרפרים , תחרות טריאטלון , מוסיקה עתיקה וכר . פעילותם של אלה אינה מחליפה או משלימה פעילות אחרת ואין לה כוונה להשיג השפעה חיצונית כלשהי . זוהי פעילות בעלת מוקד פנימי - חברי הארגון והקשרים ביניהם שעניינם תחום עיסוק מסוים . כל הארגונים הללו משתייכים בישראל , כמו גם בארצות אחרות , לקטגוריה 1 משותפת המוגדרת בחוק כ"ארגונים . "ללא כוונות רווח קטגוריה זו נפרדת מהקטגוריה של ארגונים עסקיים שמטרתם להפיק רווחים מפעילותם , וכן מהקטגוריה של ארגונים ציבוריים ( ברמה הלאומית והמוניציפלית , ( המוקמים בתוקף חוק או תקנה . בדומה ל"מגזר העסקי" או "המגזר , "הציבורי הכוללים את סך כל הארגונים העסקיים או הציבוריים במדינה נתונה , אם נכליל את כל . 1 למושג העממי "ארגונים וולונטריים" המוכר הרבה יותר , אין שום עיגון חוקי ולכן קשה להגדירו .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר