הקדמה

עמוד:10

הקדמה בשנים האחרונות אנו נתקלים לעתים קרובות ובהקשרים שונים במושגים " , "עמותה "מוסד ללא כוונת , "רווח "ארגון , "התנדבותי "קבוצת , "אינטרס " המגזר השלישי" ו"חברה . "אזרחית כתבות המתייחסות למושגים הללו מתפרסמות בעיתונות הישראלית כמעט מדי יום ביומו . לעתים הם מוזכרים בהיבטים שליליים , כאשר מדובר בהקמת עמותות שישמשו ערוץ בלתי חוקי להעברת תרומות למפלגות , או עמותות "פיקטיביות" שבאמצעותן מוזרמים כספים ממפלגה לארגונים המקורבים אליה . לעתים ההקשרים הם חיוביים , כגון דיווח על פעילותה של עמותה המגשימה את חלומותיהם של ילדים החולים במחלת הסרטן , התארגנויות בקהילה לסיוע לקשישים , לעולים חדשים וחלוקת מזון לנזקקים . במקרים אחרים מדובר באזכור פעילותם הציבורית של ארגונים ששמו להם מטרה לחולל שינויים חברתיים או שינויים בחוק ובצורת הממשל . למשל , הפגנות למען ניסוח חוקה לישראל , שינוי שיטת הבחירות , שיפור מצבן של קבוצות מקופחות , מתן מענה לאזרחים בעלי צרכים מיוחדים ופעילויות מחאה אחרות כגון עצומות ושביתות . כל אלה הפכו בשנים האחרונות לחלק מרכזי בדיון הציבורי בישראל . ארגונים התנדבותיים מסוגים שונים ופעילות חוץ ממשלתית אינם תופעה חדשה בעולם וגם לא בישראל , אך ההתעניינות הציבורית בהם החלה להתרחב רק בעשור האחרון . בין הגורמים שהביאו לגידול בכמות הארגונים הללו , בהיקפי פעילותם ובהעמקת ההתעניינות בהם אפשר למנות : . 1 ירידת האמון בארצות מפותחות שהממשל אמנם ינהל מדיניות רווחה . . 2 משבר המודלים שלפיהם ממשלות הובילו תהליכי פיתוח ברוב ארצות העולם השלישי . . 3 התמוטטות המשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה והחלפתם במערכות פוליטיות דמוקרטיות , המאפשרות מתן ביטוי לאינטרסים שונים . . 4 גידול בהיקפו ובחשיבותו של המעמד הבינוני המשכיל ברבות מארצות אסיה ובארצות אחרות . . 5 גידול כוחן והשפעתן של תנועות חברתיות כמו תנועת הנשים , התנועה לאיכות הסביבה ותנועות הקשורות לזכויות הפרט . גידול זה הביא להקמת אלפי ארגונים של המגזר השלישי . ( Salamon , 1994 ) שניים מהגורמים הללו , הראשון והאחרון , יכולים לשמש הסבר עיקרי לגידול בפעילות ארגונים כאלה בישראל ולהתעניינות הציבורית בהם . " משבר מדינת הרווחה" ותהליכי ההפרטה של השירותים הציבוריים , תהליך

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר