מיקומו

עמוד:12

מיקומו אלוהים רכב על עננים ודהר ברקיע , ובכלל נמצא רוב הזמן בשמים ולכן נקרא אל עליון . בתחילת דרכו בילה חלק ניכר מהזמן בשני הרים - הר שעיר , שממנו בא , ושהיה כנראה מולדתו העתיקה , בלבד , והקול הזה הילך על אדם אימים . הוא הופיע כדיבור גם לנוח ולאברהם , ולאברהם הופיע גם כמין חיזיון . התגלותו הראשונה של אלוהים למשה היתה מתוך סנה בוער באש . הוא הבהיר למשה שלא יוכל לראות את פניו , כי מי שרואה את פניו מת . לכן הראה לו רק את אחוריו . התגלותו לעם ישראל בסיני היתה מלווה באש ובעשן , בקולות וברקים ובקול שופר . לאליהו הופיע כדיבור מתוך דממה דקה , שהשתררה לאחר רוח חזקה משברת סלעים ורעש ואש . לישעיהו הופיע כשהוא יושב על כיסא רם בתוך היכל וסביבו מלאכים מעופפים בעלי שש כנפיים הקוראים בקול מחריד . בשתי כנפיים כיסה כל מלאך את פניו , בשתיים עופף ובשתיים נוספות כיסה את רגליו . ליחזקאל הופיע כמראות אלוהים לאחר שהשמים נפתחו בפניו : תחילה באה רוח סערה מן הצפון , וענן גדול ואש ונוגה סביב הענן . בתוך האש נראה חשמל - זה החשמל שבו , יש אומרים , נתגלו לנביאים גם מראות הנבואה - ובתוכו ארבע חיות מכונפות שצורתן מעורבת מאדם , נשר , שור ואריה . המראה כולו טבל באש , ברקים ולפידים . מתוך האש הצטיירה כעין מרכבה . מעל נחלי האש היה נטוי רקיע של קרח נורא . מעל לרקיע הקרח ראה יחזקאל דמות אדם על כיסא , טובלת גם היא באש , בחשמל ובנוגה . דמות האדם הזאת היתה האל עצמו . לדניאל נראה האל , שאותו הוא כינה עתיק יומין , יושב על כיסא שכולו אש , על גלגלי אש , לבושו לבן כשלג ושער ראשו כצמר נקי . הוא נראה יושב במשפט וספרים נפתחים לפניו .

מפה : מיפוי והוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר