מבוא "שערי תפילה אינן ננעלים לעולם"

עמוד:12

הנורמטיביות המובהקת של תפילה ממוסדת ביהדות , גם בעניין זה ניכרת מידה מסוימת של גמישות , במיוחד בעתות שמחה , או בעתות משבר . הספר שלפנינו הוא ניסיון ראשון לברר סוגיה המתמקדת בתפילות בעת משבר —תפילות הקשורות בתקופת השואה . כוונתנו לדון הן בתפילות שנכתבו במהלך תקופת השואה עצמה והן באלו שנכתבו לאחריה והמתייחסות לממדי האסון או להשלכתו על דפוסי הקיום של עם ישראל . בחינתנו מתמקדת בעיקר במישור ההיסטורי , אולם בנושאים מסוימים היא תיגע במקביל במישור הסוציולוגי , בעיקר לשם הבהרת הרקע למחלוקות סביב חיבורן של תפילות לאחר השואה . מחקרנו יוצא מתוך ההנחה , כי מלבד משמעותה התיאולוגית , יכולה התפילה להוות לעתים כלי עזר היסטורי , המשקף את אירועי התקופה בה חוברה . כוונתנו לבחון כיצד משתקפים בתפילות הנושאים הבאים : תגובותיהם של ציבורים שונים לנאציזם , הידיעות שהגיעו לעולם החופשי על גורלם של יהודי אירופה ; מידת ההזדהות עם גורלם של הנרדפים ; מגמות הגותיות ומודעות לשואה אצל הזרמים השונים ביהדות . לשם כך נבחן את התנאים בהם נתחברה ונאמרה כל תפילה , נעמוד על טיבם של האירועים ששימשו קטליזטורים לשינויי נוסח וננתח את תוכנן של התפילות המיוחדות אשר נכתבו , באירופה הכבושה ובעולם החופשי , בתקופת השואה ולאחריה . אין בכוונתנו להרחיב בעניין תולדותיה של התפילה היהודית , אולם חובה עלינו לציין כמה הערות רקע . תהליך חיבורה של הליטורגיה היהודית נמשד שנים ואף דורות . בתחילה נקבעו רק תפילות היסוד ועליהן הוסיף כל אחד מישראל כפי הצורך . במשך הזמן נתמסדה התפילה ונקבעו לה מועדים ונוסח בסיסי . ברם , עדיין יש מקום לתוספות ולשינויים לפי המסורות השונות ובהתאם לנסיבות המשתנות . יתרה מזו , מעצביה וממסדית של התפילה לא התעלמו מהצורך האנושי של בני תמותה לפנות לקונם בבכי ובתחנונים . לשם כך הוכנסו בתפילות הקיימות קטעים שהתייחסו לבעיותיהם השכיחות של המתפללים , כגון בריאות , פרנסה וכדומה , ואף ניתנה הרשות לחבר תפילות מיוחדות לשם בקשות או לציון אירועים שונים . תוספות אלו חוברו בעיקר בעת צרה לישראל ; לעתים מלכתחילה — בתחינות , לעתים בדיעבד — בתפילות אזכרה לאחר אסון . 3 על מהות התפילה ראה ספריו של י' הינמן , ' עיוני תפילה , ירושלים תשמ"א ; התפילה במחשבת חז"ל , ירושלים תש"ך ; הת 3 ילה בתקופת התנאים והאמוראים , ירושלים תשכ"ב ; וכן — י"מ אלבוגן , תולדות התפילה והעבודה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית , תל אביב תשל"ב .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר