תוכן העניינים

עמוד:8

54 גילוי דעת מאת חברי מועצת גדולי התורה שעל יד אגודת ישראל באמריקה , ז' בטבת תשד"ם 55 201 איגרת מאת הרב שלמה הלברשטאם , האדמו"ר מבובוב [ ללא ציון מקום ] תשד"ם 56 202 קינה מאת הרב מיכאל דוב וייסמאנדל [ מתון הקונטרס ] 57 203 קינה מאת הרב אלחנן היילפרין , הגאב"ד דיגאלדערס גרין , לונדון [ מתוך הקונטרס ] 58 207 קינה מאת הרב רפאל בלום , הגאב"ד דקאשוי [ מתוך הקונטרס ] 59 209 קינה מאת הרב שמעון שוואב , הגאב"ד דקהל עדת ישורון [ מתוך הקונטרס ; פורסם גם על ידי שמעון צוקר , ניו יורק 60 210 [ 1980 קינה על חורבן עס ישראל בשנות ה'ת"ש—תש"ה מאת האדטו"ר מבובוב [ ללא ציון מקום ] תשד"ם 61 212 קינה על חורבן אירופא , בשנות האימים והשואה תרצ"ח—תש"ה , מאת רבה של זכרון מאיר , הרב שמואל וואזנר , בני ברק [ ללא ציון תאריך ] 62 213 מגילת השואה : קינה על חורבן בית ישראל באירופה , מאת משה פראגר [ ללא ציון מקום ותאריך ] 214 המקורות של התפילות והתעודות המובאים ב"שער התפילה" 231 מקורות וביבליוגרפיה 234

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר