תוכן העניינים

עמוד:6

11 תפילה מאת האדמו"ר מפיאסצ'נה , קלונימוס קלמיש שפירא , שנאמרה בגיטו וארשה , תש"ב 12 119 תפילת יזכור למען חיילי הולנד שגפלו בקרב ( 18 , 5 . 1940 ) , להיאמר פני תפילת "אשרי" 13 120 "מי שבירך" עבור הרב יוסף קרליבך , שנאמר בשבת פר' "וישלח" ימים אחדים לפני שגורש מהמבורג לריגה ( ט"ז בכסלו תש"ב / 14 121 ( 6 . 12 . 1941 תפילה מיוחדת למגורשים מהולנד ; להיאמר אחרי תפילת "יהי רצון" של שני וחמישי [ ללא תאריך ] 15 122 תפילה מיוחדת להיאמר לפני תפילת "נעילה" באמסטרדם ביום הכיפורים תש"ג 122 ( 21 . 9 . 1942 ) 16 תפילה מיוחדת להיאמר לפני תפילת "נעילה" בהאג ביום הכיפורים תש"ג 17 123 ( 21 . 9 . 1942 ) הכרזת צום בהאג ליום שני כ"ט במרחשון תש"ג 18 123 ( 9 . 11 . 1942 ) תפילה מיוחדת שחוברה בברגן בלזן לקראת פסח תש"ד ; להיאמר לפני אכילת חמץ 19 124 תפילה מיוחדת מהאג שנאמרה בכל שבת ויום טוב אחרי גזרת תרצ"ט ליל" ) 20 125 ( 9—10 . 11 . 1938 , "הבדולח תפילה בעד אחינו בני ישראל בגרמניא , לונדון , לשכת הרב הראשי , 125 1933 21 סדר תפלה ותחנונים במקהלת עם בעד אחינו בני ישראל בגרמניא ( שנתקיים באולם , רויאל אלברט , יום א' ה 9 ביולי , 1933 לונדון , לשכת הרב הראשי ) 22 126 סדר תפילה ותחנונים בעד הסובלים מההתקפה המחודשת על הדת ועל חירות אנוש , בק"ק "שער , "השמים לונדון , ביום צום י"ז בתמוז תרצ"ח 129 ( 17 . 7 . 1938 ) 23 סדר תפילה ותחנונים להתפלל ולהתחנן לפני אבינו שבשמים על השערורות הנוראות בארצות גרמניא , אור ליום כ"ז מרחשון תרצ"ט 130 ( 20 . 11 . 1938 ) 24 שוועת בת עמי , תפילה על המלחמה , לאומרה בק"ק ספרדים "שער השמים" יצ"ו , בלונדון ואגפיה , ת"ש 25 134 ( 1939 ) תפילה ותחנונים לתשועת אנשי צבאותינו , יום , 'א במדבר שנת לחרותנו לפ"ק ת"ש 26 135 ( 26 . 5 . 1940 ) שוועת בת עמי , תפילה על המלחמה , לאומרה בק"ק ספרדים "שער השמים" יצ"ו , בלונדון ואגפיה , 27 136 1940 , "יזכור" ג' בטבת תש"ג 28 137 ( 11 . 12 . 1942 ) בכי תמרורים ביום צום ומספד על אחינו חללי הרצח בכל הארצות תחת ממשלת הזדון , יום א' פרשת ויגש , שנה כה תברכנו לפ"ק , ה' בטבת תש"ג 29 138 ( 13 . 12 . 1942 ) "א ל מלא רחמים" [ לזכר 93 תלמידות "בית יעקב" בקרקוב , אייר תש"ג ] 30 141 תפילת אזכרה מאת הרבנים הראשיים לארץ ישראל , תש"ד 142

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר