א. הנאורות האירופית

עמוד:12

הקודש . אלה היו התפיסות המסורתיות של סיפור הבריאה כפי שנמסר בספר בראשית , תכונותיו של האל , השגחתו הפרטית ומעורבותו בסדרי העולם , ואף האמונה בהישארות הנפש . הוגי הריעות הרדיקלים דחו את ההסמכות הכנסייתית על ניסים , ובעיקרו של דבר , הם באו לבטל כל סמכות כנסייתית . הנאורות הרדיקלית הזאת כללה את הוגי הריעות של הדאיזם הקיצוני , שג'ונתן ישראל , בסיפרו על הנאורות הרדיקלית , תיאר ותיעד את השפעתו הרבה של שפינתה עליהם . הוא ראה בפילוסוף היהודי את הכוח המניע את 4 הוגי הנאורות הקיצונית באירופה כולה יותר מכל מקור השפעה אחר . אך היו גם מקורות השפעה נוספים , אף אם פחות ידועים . ריצ'רד פופקין טען , למשל , שהפולמיקה האנטי נוצרית שניהלו הוגים יהודיים בראשית המאה הי"ז , כגון יצחק אורוביו דה קסטרו ושאול לוי מורטרה , 5 הפרו את טיעוניהם הבוטים של הדאיסטים הקיצוניים נגד הנצרות . Modernity 1650-1750 ( New York , 2001 ) , p . 11 . Jonathan Israel , Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of ג'ונתן ישראל , בסיפרו הנזכר בהערה Irreligion from the Seventeenth to the Early Nineteenth Century , " Richard H . Popkin , "Jewish Anti-Christian Arguments as a Source of . 3 . 178-179 ( the whole article , pp . 159-181 ) Atheism from the Reformation to the Enlightenment ( Oxford , 1992 ) , pp . על אורוביו , ראה בסיפרו של , pp . 166 ff . Adam Sutcliffe , Judaism and Enlightenment ( Cambridge , U . K ., 2003 ) , וכן ביוגרפיה שפירסם דוד פראנקו מינדיס בהמא 0 ף . ראה בפרק "עמדתם של סופרי ההשכלה האחרים בשאלות , "הדת בדיון על מינריס .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר