עטרה ליושנה

מתוך:  > עטרה ליושנה

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע קרן יצחק קייב , ניו-יורק קרן לושיוס ליטאוור , ניו-יורק כל הזכויות שמורות למחבר © תשע"ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מיכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר או מהמו"ל . הספר יוצא לאור על ידי הוצאת הקיבוץ המאוחד , ת . ד . , 1432 בני-ברק , 51114 ISBN 978-965-02-0658- 1-ב"מסת נדפס בישראל עיצוב הספר בידי המחבר . סודר בסדר-מחשב באוניברסיטת מרכז פלורידה , אורלנדו , פלורידה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר