תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא / חגית הלפרין 7 פרק : 'א המאסר 23 פרק : 'ב החקירה 28 פרק : 'ג בדרך לקרגנדה 60 פרק : 'ד קרגנדה 67 פרק : 'ה קבוצת "אייניקייט" 81 פרק : 'ו דמויות במחסגר 94 פרק : 'ז בדרך לאינטה 124 פרק : 'ח אינטה 147 פרק : 'ט אביז 155 פרק : 'י וורקוטה 190 פרק י"א : במעבדות הפחם 214 פרק י"ב : במעבדה החדשה 270 פרק י"ג : ערב השחרור 318 נספח : 'א זיכרונות על צבי פרייגרזון 324 זיכרונותיו של מאיר הלפנד 324 זיכרונותיו של יוסף אורמן 329 זיכרונותיו של יחזקאל פולרביץ ( אבי שב"י מאור ) 332 נספח : 'ב רשימת ספרים טכניים שחיבר צבי ( גריגורי ( 'יזראליביץ פרייגרזון / בנימין פרייגרזון 336 ביבליוגרפיה 338 פירוש מלים ומונחים מתוך היומן 342 מפתח שמות 344

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר