מחסגר יומן זיכרונות מהמאסר בברית־המועצות

עמוד:4

( 1949-1955 ) Memoirs from the Period of His Imprisonment in the Soviet Union Gulags Zvi Preigerson Editors : Hagit Halperin and Raquel Stepak עיצוב העטיפה : רוחמה ש . Tel-Aviv University 2012 for Hebrew Literature and Culture , And The Laura Schwarz-Kipp Center £ > Sifriat Poalim — Hakibbutz Hameuchad Publishers כל הזכויות שמורות לספרית פועלים - הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ולמרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על שם לאורה שוורץ קיפ - אוניברסיטת תל אביב עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ הדפסה : טופרינט אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי - אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ממרכז קיפ , אוניברסיטת תל אביב ומהמו"ל . by Diane Preigerson Glazer and Guilford Glazer This Publication is a gift for the Zvi Preigerson family www . kibutz-poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

אוניברסיטת תל אביב. המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית על-שם לאורה שוורץ-קיפ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר