רוח היהדות

עמוד:11

שהיו מאוגדים בשבטים קטנים . אך הוא לא חבר לשום התאגדות כזו ; אף על פי שנזקק לתבואתם , סירב להיכנע לגורל שהציע לו חיי שיתוף קבועים . הוא נשאר נאמן להתבדלותו ואף הבליט בסימן שנתן בבשרו ובבשר צאצאיו . בקרב חזקים ממנו , כמו במצרים או בג ר , במחיצתם של מלכים שלא חרשו רעה , היה חשדן והשיג את מטרותיו בעורמה ובאמירות כפולות משמעות ; ואילו בשעה שסבר שידו על העליונה , למשל כשלחם מול חמשת המלכים , הכה בחרב . כשלא נשקפה לו כל סכנה , הקפיד לפעול על פי חוק . את שנזקק לו — קנה ; בשום אופן לא הסכים לקבל חינם מעפרון הנדיב את חלקת הקבר בשביל שרה . במגעיו עם השווים לו נמנע מלהחדיר ליחסים רגשות תודה . לבנו לא התיר לשאת אישה מבנות כנען , אלא לקח לו אישה מקרב בני משפחתו אשר חיו הרחק משם . כדי שהעולם המנוגד לו לחלוטין לא יהיה מוחזק בעיניו כאין , חשב אותו לנישא בידי אלוהים זר לעולם , אלוהים שדבר בטבע אינו חלק ממנו , אלא הכול נשלט בידיו . גם אברהם , שבבחינת מנוגד לעולם כולו לא יכול היה להיות בעל דרגת קיום גבוהה משל האיבר האחר בניגוד , גם הוא נישא בידי אלוהים . יתרה מזו , רק באמצעות אלוהים יש לו זיקה מתווכת אל העולם , וזה אופן הקישור היחיד אל העולם שאפשרי עבורו . האידיאל שלו שעבד למענו את העולם , נתן לו מן העולם ככל שהיה נחוץ לו , והעניק לו ביטחון אל מול שאר הדברים . רק לאהוב לא היה יכול ; אפילו אהבתו היחידה , אהבתו לבנ , אפילו תקוותו לצאצאים — האופן היחיד להרחיב את הווייתו , ( Sein ) האופן היחיד של אלמוות שהכיר וקיווה לו — יכלה להעיק עליו , להציק לנפשו המתבדלת ולא לתת לה מנוח , עד שפעם בא לידי כך שביקש להרוס אפילו את האהבה הזו , ורק הוודאות שבהרגשה , שאין בעוצמתה של האהבה הזו כדי למנוע ממנו את היכולת לשחוט את בנו אהובו במו ידיו , השקיטה את נפשו . מאחר שאברהם לא יכול היה לממש אפילו את הזיקה היחידה

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר