רוח היהדות

עמוד:8

על אי–אלו תופעות , אי–אלו תגובות נגד לרושם שהותיר אותו קטל אנושות מקיף שחוללו גורמים עוינים . כדי שיוכל האדם לעמוד בפני התפרצויותיו של הטבע העוין , יש לשלוט בו ; והואיל ואין השלם המפוצל מתפצל אלא לאידיאה ולממשות , נמצאת האחדות העליונה של השליטה באחד מן השניים : בדבר–מה נחשב או בדבר–מה ממשי . נח שיקם את העולם השסוע בדבר–מה נחשב ; את האידיאל הנחשב שלו עשה לישות , ( Seiende ) ואז הציב לעומתה את הכול כנחשב , כלומר נשלט ; ] הישות הזו [ הבטיחה לו שהיסודות המשרתים אותה יישארו מרוסנים בגבולותיהם , ולפיכך לא ישוב עוד המבול להשחית את בני האדם . מבין הבריות המוכשרות לאופן כזה של שליטה חל על בני האדם החוק , הציווי , לרסן את עצמם ולא לרצוח זה את זה ; מי שעובר על ההגבלה הזו נופל תחת עוצמתה של אותה ישות ונעשה אפוא חסר חיים . על היותו נשלט באופן הזה מפצה את האדם , בין היתר , שליטתו בבעלי החיים ; ואולם אף אם השליטה הזו בטבע התירה לאדם להרוס ולהמית את החי והצומח , והפכה את האיבה ] בין האדם לטבע [ שנבעה מן המצוקה לשליטה מתוקף חוק , עדיין נשמר כבוד החיים מכוח האיסור לאכול את דמן של החיות , משום שהחיים מצויים בו , משום שנפשם של בעלי החיים מצויה בו ( בראשית . ( 4 , 'ט נמרוד , שלא כנח ( אם יורשה לי לצרף כאן לידיעותינו מספר תורת משה גם את תיאורו של יוספוס ] פלביוס [ לסיפור נמרוד , כפי שהוא מופיע בספרו קדמוניות היהודים , ספר , I פרק , ( 4 הציב את האחדות באדם והועיד לו את תפקיד הישות ההופכת כל ממשות אחרת לדבר–מה נחשב , כלומר הורגת ושולטת ; מטרתו הייתה לשלוט בטבע במידה כזו שלא יוכל עוד לסכן את בני האדם ; הוא התייצב בעמדת מגננה כנגד הטבע , " היה נועז והתפאר בעוצמת ידו . הוא איים שאם יחפוץ אלוהים להביא בשנית מבול על הארץ , לא יחסוך עוצמה ואמצעים ויקום נגדו ; שגמר בלבו לבנות מגדל וראשו מתנשא לגובה רב , שנחשולי המים והגלים לעולם לא יוכלו

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר