רוח היהדות

עמוד:7

1 רוח היהדות דברי ימי העם היהודי ראשיתם באברהם , והוא אביהם הקדמון האמיתי של היהודים , כלומר רוחו היא האחדות , הנפש , ששלטה בכל גורלות צאצאיו . רוח זו מופיעה בתצורות שונות , בהתאם למאבקים שנאבקה בכוחות שונים , או בהתאם למהות הזרה שהטמיעה לתוכה ושטימאה אותה כאשר הוכרעה , אם בכוח הזרוע ואם בעקבות פיתוי . היא מופיעה אפוא בצורות שונות של מאבק וכלי זין , או באופן שבו היא נושאת את כבליו של החזק ממנה ; צורה זו מכ נה . "גורל" ממהלך התפתחותו של המין האנושי טרם זמנו של אברהם , מן התקופה החשובה הזו שבה שאפה הגולמיות , שנבעה מאובדן מצב הטבע , לשוב בדרכים שונות אל האחדות שנהרסה — מן המהלך הזה לא נותרו בידינו אלא עקבות אפלים מעטים . המבול בימיו של נח הותיר ודאי קרע עמוק בנפשם של בני האדם והוליד ודאי חוסר אמון גמור כלפי הטבע , שלפנים היה נוח לבריות או שליו , ועתה סטה משיווי המשקל של יסודותיו וגמל למין האנושי , שנתן בו את אמונו , באיבה משחיתה שאין לעמוד בפניה ואין איש יכול לה , ולא חס בזעמו על דבר , לא הבחין הבחנות שהאהבה הייתה עשויה להבחין , אלא השית את חורבנו הפראי בכול . ההיסטוריה רומזת

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר