רוח הדברים ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן

עמוד:12

שבו המפגעים נופלים לא רק בחלקם של חסרי הכוח הכלכלי , החברתי , או הפוליטי , אלא גם בחלקם של בעלי הכוח , אם אין פתרונות אחרים . צדק סביבתי הליכי ( Procedural Justice ) הוא מצב שבו ההחלטות מתקבלות בתהליך המשתף את כל האנשים הנוגעים בדבר . ( Haughton , 1999 ; Taylor , 2000 ) בארץ , המודעות לסוגיות אלה באה לביטוי , בין השאר , בפעולות המועצה הלאומית לאיכות הסביבה , באמצעות ועדת המשנה שלה לצדק סביבתי . צדק סביבתי הוא אחד המושגים המהווים בסיס רעיוני ועקרוני לשיח המתקיים בארצות הדמוקרטיות בתקופה זו . זוהי מגמה כללית , שמטרתה לבסס את נושא השיתוף ולשלבו עם עקרונות רחבים יותר , ואלה הם : . 1 העיקרון של חברה אזרחית , שהוא אחת המגמות הנפוצות בארצות הדמוקרטיות , וקשור גם למושג אחר . ( Rydin , 1999 ) governance - שני המושגים האלה מכירים בחשיבות פעילותם של ארגונים והתארגנויות לא פורמליים או חוץ ממסדיים בתהליכי קביעת המדיניות , בתהליכי התכנון ובתהליכי הביצוע . רעיונות אלה צמחו מההכרה , שמבנים ממלכתיים הירארכיים אין ביכולתם לפעול לבד ולהצליח לקדם את פיתוח המדינה בנושאים שונים וברמות שונות . ברור שהחברה האזרחית תלויה בפעילות הציבורית של האזרחים ; אך היא תלויה גם בטיפוח הפעילות הציבורית על ידי המדינה ומוסדותיה . כלומר , כדי שחברה אזרחית תשגשג היא זקוקה לאזרחים אכפתיים שמתלהבים ומוכנים להקדיש מזמנם לפעילות ציבורית - אך היא זקוקה באותה מידה לשלטון מרכזי ומקומי שמבין את חשיבות הפעילות החברתית של האזרחים במרחב הציבורי והפוליטי . גידנס ( 2000 ) מזכיר לנו , כי "המדינה עלולה לרמוס את החברה האזרחית . כי החיים הציבוריים חייבים להתנהל לא רק בדרך של דיון תיאורטי , אלא גם במרחב ציבורי ממשי" ( עמ' . ( 110 . 2 בעקבות "פסגת כדור הארץ" שכינס האו"ם בריו דה ז'נרו בשנת , 1992 במטרה להתמודד עם בעיות של סביבה ופיתוח , גובש מסמך הנקרא "סדר יום למאה ה , ( Agenda 21 ) " 21 שגם מדינת ישראל 4 אימצה אותו , ועיקרו שינוי נורמות חשיבה וגישות קיימות לפתרון בעיות סביבתיות , תוך שימת דגש על זכותם של הדורות הבאים להתפתח ולפתח . מסמך זה מקשר בין קיימות , ( sustainability ) פיתוח . 4 פרטים נוספים על אג'נדה 21 ניתן לקבל באתר המשרד לאיכות הסביבה . . www . sviva . gov . il / la 21

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר