רוח הדברים ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן

עמוד:8

" שיתוף" הוא פעולה שמישהו עושה למישהו אחר . אני משתפת אותך , כלומר אני מחליטה על פעולת השיתוף ומיישמת אותה . אפשר וצריך לדבר גם על "השתתפות" - כשאנו נוטלים חלק בפעילות משותפת עם אחרים . מילה נגזרת נוספת היא , "שותפות" המבטאת יחס 1 שוויוני בין הצדדים השונים . בספר זה ייעשה שימוש במושגים השונים האלו . "שיתוף" הוא הנושא המרכזי ברוב הסוגיות שנדון בהן . עם זאת , מקום נרחב יוקדש גם להיבט ההשתתפות , ושני מאמרים , של ארנה שמר ושל דורית ברק ואלישבע סדן , ידונו בשותפות על משמעויותיה המגוונות . " הציבור" - זהו מושג טעון , המחייב לברר במי מדובר ובמי אין מדברים , האם אנו מתכוונים לכו ו ו לם - ומי יכול להיות דובר הציבור . המילה "ציבור" יוצרת ציפייה שניתן לשתף את כלל הציבור , אך משימה כזו היא בלתי אפשרית - ברוב המקרים לא ניתן לשתף את כולם , גם אם שואפים לכך . נושא זה מעורר ויכוחים מרים , שתחילתם בטיעוני המתנגדים לאפשרות שאנשים ספורים יכולים ליצג את כולם , ובסופם הם עלולים להסתיים במסקנה , כי לא ניתן כלל לשתף את " . "הציבור " ציבור" רומז על מידה של יחס מרוחק , על ציבור אנונימי , ויוצר אשליה שיש ציבור אחד , מונוליטי והומוגני . מובן שאין הדבר כך . יהיה גודלו והיקפו של הציבור אשר יהיה , תמיד קיימות בו קבוצות שונות ואינטרסים שונים . אם כך , מה ניתן להציע במקום "ציבור" ? המושגים " שיתוף תושבים" ו"שיתוף אזרחים" קיימים גם הם בלקסיקון המשמש אותנו , אך גם הם אינם מושלמים : "תושבים" הם בדרך כלל אנשים המתגוררים באזור מסוים , בעוד שבשיתוף לא תמיד מדובר באנשים שאזור המגורים הוא המכנה המשותף שלהם . בישראל , המילה " אזרחים" פירושה בעיקר מעמד פורמלי מסוים , והיא מוציאה מן הכלל את מי שאינם אזרחי המדינה . המונח "שיתוף הציבור" מקובל במקצועות התכנון העירוני והאדריכלי . מקצוע מרכזי נוסף העוסק בנושא זה הוא העבודה הקהילתית , ומעניין לציין את השינוי שחל בו בהקשר זה . המונח השגור משנות ה 50 עד שנות ה 80 היה "שיתוף , "תושבים שכן רבים מהעובדים הקהילתיים התמקדו בעבודתם בשיכון הציבורי , תחילה בחברות המשכנות , כמו "עמידר" ואחרות , ואחר כך בפרויקט שיקום השכונות . בשנים האחרונות , עם התגברות הדגש על שירותים מופרטים . 1 באנגלית : . collaboration , involvement , participation , partnership .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר