תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים ארזה צ'וצ'מן ואלישבע סדן רוח הדברים 7 חלק א : התשתית הרעיונית של שיתוף והשתתפות יעל ישי דמוקרטיה ייצוגית ; דמוקרטיה משתתפת 25 ישי מנוחין חופש המידע ; תנאי הכרחי לשיתוף הציבור 40 בנימין הימן שיתוף הציבור בתכנון : היבטים משפטיים 56 אינה שמו שותפות קהילתית : היבטים בקבלת החלטות בקיבוץ 82 דווית בוק ואלישבע סדן העצמה ושותפות - טרמינולוגיה מתעתעת 106 חלק ב : תהליכי שיתוף והשתתפות 125 על שיתוף והשתתפות 126 פנינה פלאוט ואוזה צ'וצימן מודל לשיתוף הציבור בתכנון העירוני בחיפה 127 וונית דוידוביץ-מוטון וענת נומלי ילדים מתכננים פארק ילדים 140

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר