פתח דבר

עמוד:11

. 3 ההלכה שבתוספתא היא מקבילה ספרותית להלכה מסוימת שבמשנה . כלומר , ההלכה כולה נמצאת הן במשנה והן בתוספתא על סדרה ועל סגנונה , למעט חילופי לשון 2 גדולים או קטנים , המייחדים כל אחת משתי המקבילות . אנו מבקשים למקד את העיון בחיבור שלפנינו במצב השלישי . השיטה הרווחת מקרבת את הסוג הזה לסוג הראשון , וטוענת שגם המקבילות אינן במהותן אלא פירושים על המשנה . על הלומד לזהות את השינוי העיקרי שבתוספתא לעומת לשון המשנה , ואותו שינוי אמור להיות הפירוש שהתוספתא באה לפרש בו את המשנה . שיטה זו מציבה בפני הלומד כמה קשיים , וביניהם הקושי להפיק פירוש של ממש מתוך אותם שינויי לשון וסגנון . יתר על כן , לפי שיטה זו קשה להבין מדוע ירצה תנא , שמשנת רבי מונחת לפניו , לחזור ולנסח מחדש את ההלכה כולה לשם פירוש מסוים שבדעתו לפרש בה . סביר יותר שהיה התנא משתמש באחר הלשונות אשר ההסבה הספרותית מפורשת בהם , ויש בכוחם למקד את הפירוש או המחלוקת שבאה התוספתא להשמיענו , כגון , "כיצד" "במה דברים , "אמורים וכיוצא בהם . כבר מזה עולה שאלה שמא יש לדמות סוג שלישי זה לא לסוג הראשון , פירושים , אלא דווקא לסוג השני , ולטעון < אף בין המקבילות ( הסוג השלישי ) ישנן הלכות עתיקות , כבסוג השני ; אמנם במקרה זה כבר נכנסו למשנתנו הלכות כאלה , אך התוספתא שומרת ניסוחים קדומים של אותן הלכות , והם עשויים להיות קרובים למקורות שעמדו לפני מסדר משנתנו . הלכות אלה נשתמרו בתוספתא , מתוך שאף לימודן מועיל למי ששונה משנת רבי , ומבקש להבינה על בורייה . משעמדנו על הדגם הזה ראינו שלפעמים יש ראיות , העולות מבדיקה מדוקדקת של המקבילות , העשויות לאשש את האפשרות המתוארת ולהטות אליה את כף הסבירות . לאמור , יש שהתוספתא שומרת על גירסא קדומה יותר של תורת התנאים , וההלכה שבמשנה עברה עריכה נוספת או נוסחה מחדש בסוף תקופת התנאים , והיא משנה אחרונה , 3 או משנת רבי עצמו . משהעלינו דוגמאות לא מעטות , הנראות משכנעות לפי עניות 4 דעתנו , ראינו לנכון לבדוק תופעה זו על פני מקבילות רצופות . העבודה המונחת לפני הקורא בוחנת אפוא את מהות היחס שבין הלכות מקבילות , או הלכות בעלות דמיון הדדי למיון יחסי משנה ותוספתא , ראה בין השאר כהן , משנה ותוספתא , עמ' ; 52 ולאחרונה נויזנר , תיאור התוספתא ; ואחרים , ראה להלן עמ' . 57 לעיונים מוקדמים ראה ש' פרידמן , "כל הקצר , "קודם לשוננו , לה ( תשל"א , ( עמ' , 195 סעיף ; 2 . 443 הנ"ל , מציאות ברשות הרבים , עמ' ג-172 . 17 ראה פרידמן , תלמוד ערוך , השוכר את האומנין , כרך הנוסח , עמ' ; 224 שם , כרך הפירושים , עמ' 7 על יד הע' , 25 עמ' 71 הע' , 1 עמ' 98 הע' , 5 עמ' 254 , 224 , 154 [ מפורש ;[ הנ"ל , תוספתא עתיקתא [ א ;[ הנ"ל , תוספתא עתיקתא [ ב ;[ הנ"ל , מקבילות המשנה והתוספתא .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר