פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר אודיק רבי מן כוותא וחמא קדליה דרבי מאיר מן אחורוי . אמר , לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמית קדליה דרבי מאיר מן אחורוי . רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין אנן לא זכינן לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה . 1 ( ירושלמי ביצה פ"ה ה"ג , סג ע"א ) מחקר זה מוקדש לזכרם של פרופסור י"נ אפשטיין ומו"ר פרופסור שאול ליברמן , זכר צדיקים לברכה , שני גדולי עולם שהיו בדורנו , שני גדולי הדור שהיו בעולמנו . חקר הספרות התלמודית זכה תחת ידם לטיפול נעלה , המצטיין בהבנה מחקרית נשגבה מחד , ובדיון מדויק ומעמיק מאידך , עד שחייב אדם לראות בשני חכמים אלה אסכולה ובית מדרש לעצמם , מפני מעלותיהם המייחדות אותם מכל חוקרי הספרות התלמודית הראשונים של חכמת ישראל . לא זכיתי לראות את רי"ן אפשטיין , ובכל זאת רואה אני אותו בעיני רוחי , רכון על שולחן עבודתו בשקידה עצומה ואינו פוסח לא על כל מקור שהוא ולא על כל גירסא שהיא , אלא משבצם במקומם במבואותיו הגדולים מאירי העיניים . את הגר"ש ליברמן זכיתי לראות פנים אל פנים , להביט בעיניו ולהתפעל התפעלות אחר התפעלות מאורן החודר . באותן שנים הכרתי תלמידי חכמים גדולים שנמנעו מעיסוק פעיל בחקר הספרות התלמודית - שהרי מצודתו של הגר"ש ליברמן פרושה על כל דבר , ומי ירים ראש כנגדו , או מי ימצא ידיו ורגליו לעומתו . והיו אחרים שלא מנעו את עצמם בשל כך ממשימות המחקר והתמסרו אליהן ללא שום יומרה להתחרות במחקרו של הרב ובתורתו , או להתמודד עם חכמתו , ובתוכם היו התלמידים , שהרצו את דבריהם בפני רבם . הוא אמר מה שאמר והם שמעו והשכילו לעשות . ואף אני נמניתי עמהם . כמה נהניתי מקרבתו ומעידודו בחייו , ומה גדול חסרונו היום . חקר המשנה והתוספתא - היחס שביניהן ויחס הלכותיהן המקבילות - הוא פרשה מורכבת וסבוכה , שאי-אתה יכול למצוא בה את ידיך ורגליך ללא דבריהם של שני גדולי החוקרים האלה , המצויים בכל פינות מחקרם , ובעיקר בשני חיבוריהם הגדולים : מבוא לנוסח המשנה לרי"ן אפשטיין ותוספתא כפשוטה להגר"ש ליברמן , שאין כמותם בכל ספרות המחקר התלמודי , וייחודם מבליטם כנגד קודמיהם . עוצמת הידע , החידוש מקבילתו בבבלי עירובין יג ע"ב . על "מן , "גולגיקין ראה : ד' שפרבר , "חקרי , "נוסחאות סידרא , יד ( תשנ"ח , ( עמ' . 169-167

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר