ג. מיכה — הנביא ופועלו

עמוד:12

ג . מיכה — הנביא ופועלו בספר מיכה לא שולבו סיפורים על אנשים או על מאורעות היסטוריים ( כמו בספרי ישעיה וירמיה , ( ואף לא מתוארים בו מעשים סמליים ( כגון בספרים הושע , ירמיה ויחזקאל . ( אין בו תיאור של חזיונות ( כמו אצל עמוס , ישעיהו ויחזקאל , ( וגם לא נאמר בו דבר על יחס הנביא לאלוהיו , על ספקותיו ולבטיו ועל הדרך שבה קיבל את נבואתו ( כמו אצל ירמיהו . ( רק במקום אחד בספר אנו פוגשים במיכה הנביא , כאדם שאינו נכנע לדיכאון , אלא עומד ומתפלל ומקווה לישועת . 'ה כשהוא רואה את המצב החברתי המעורער ביהודה , הוא אומר : "ואני בה' אצפה אוחילה לאלהי ישעי , ישמעני אלהי" ( ז , ז . ( J . Jeremias , "Moreseth Gath , die Heimat des Propheten Micha " , PJB , 29 ( 1933 ) , pp . 4 . 42-53 רוב החוקרים קיבלו זיהוי זה . ראה , למשל , אהרוני , ארץ-ישראל , עמ' ; 299 , 256-254 , 44 וכן ראה בפירושים לספר מיכה . לעומת זאת , ז' קלאי סבור , שיש לזהות את לבנה כתל גודד 1 ) חלגת שבטי ישראל , ירושלים תשכ"ז , עמ' . ( 320-319 5 אילן , גדוד , עמ' . 219-218 לעומת זאת , יש סוברים , כי בתל בוךנה שכנה העיר לבנה ( כך , למשל , רייני , שפלה : ( יאילו אחרים סבורים , שיש לזהות את התל עם מקדה ( קלאי , שם . ( 6 על עניין שם העיר ראה : A . Skaist ) , Ramat-Gan 1990 , pp . 207-212 Bar-Han Studies in Assyriology , dedicated to Pinhas Artzi ( eds . J . Klein and S . Vargon , "El-AmarnaMU'R A $ T and Biblical MORESHET " , שמה היא עמדה בסמוך לעיר גת פלשתים , המזוהה כיום עם תל צפית שליד נחל האלה , כשלושה ק"מ דרומית מזרחית לכפר מנחם . מיכה א , יג טו רומז בהקשרו , שמורשת שכנה בקרבת לכיש , אכזיב , מרשה ועדולם . גם מקור חוץ מקראי מלמד על האזור ששכנה בו העיר : באחד ממכתבי אל עמארנה מודיע שווךדתא ( כנראה מלך גת , ( שהעיר לכיש מרדה , וכי העיר מורשת ( alu Mu-u' -ra-as-ti ) נתפסה על ידי המורדים ( אל עמאתה , 335 שורות . ( 17- 16 יש בכך כדי ללמד על אזור מולדתו של מיכה . אך לא על מיקומה המדויק של עירו . ההצעות לזיהויה מתבססות רק על מסורות מאוחרות בדבר מקום הולדתו וקבורתו של הנביא , וכן על ממצא ארכיאולוגי . רוב החוקרים קיבלו את ההצעה לזהות את מורשת גת בתל אל ג'ךיךה ( תל גודד , ( כ 2 . 5 ק"מ מצפון-צפון מזרח לבית גוברין ( נ"צ " , ( 14151158 אבל לפי הצעה אחרת , יש לזהות את העיר בתל בוךנה , כ 2 . 5 ק"מ מצפון מערב לבית גוברין ( נ"צ . ( 13801153 השורש , שממנו נגזר שם העיר מורשת , אינו ורש או ירש , כפי שמקובל על חוקרים רבים , אלא ארש ( כמו "מוסרה" [ ירמיה ה , ה ; כז , ב ועוד ] מן השורש אסר , במשמע קשר , ( שנשתמר בכתיב האכדי של העיר : , Mu-u' -ra-as-ti המלמד על צורה מקורית * מאךשת , והאל"ף המקראית הובלעה בתנועה הקודמת . השורש ארש משמעותו לבקש , לדרוש או לרצות , ולפיכך משמעות שם העיר היא כנראה : הנדרשת , המבוקשת .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר