בפתח הספר

עמוד:9

בפתח הספר בחיבורי מבקש אני לסכם את מחקריי , שעניינם נבואות ספר מיכה , ולהציעם לקורא תוך עיון צמוד במקראות . לצורך זה חילקתי את קובץ הנבואות שבספר מיכה לעשרים ושש יחידות , לפי התפיסות הרווחות בדבר תיחום היחידות הנבואיות שבספרי הנבואה . בכל יחידה הצעתי פירוש לעיקרי הבעיות הנדונות בפרשנות ובמחקר , ניתחתי את היחידות מנקודת מבט ספרותית ואידיאית , וכן הרחבתי בנושאים , שיש להם חשיבות גם לספרי המקרא האחרים . הדיסציפלינות השונות הנהוגות בחקר המקרא הובאו כדי להאיר את דברי הנביא בדרך הפשט . מטרת החיבור היא אפוא לנתח בהעמקה את הנבואות שקובצו בספר מיכה לפי סדרן המקראי , ולהעריך את משמעותן וכוונתן תוך הדגשת הרקע הריאלי וההיסטורי של אמירתן . אני מנסה להראות , כי לנבואות בספר מיכה יש אחיזה במציאות של אותה תקופה — מחצית השנייה של המאה השמינית לפה"ס — ולפיכך תוארו האירועים ההיסטוריים מימי הנביא , ששימשו ככל הנראה רקע לנבואות . אמנם אין ודאות מוחלטת , שהנבואה אכן רומזת לאותו אירוע היסטורי שהצבעתי עליו , אך עם זאת סבור אני , שאינני יכול לפטור עצמי מהניסיון להציע רקע היסטורי משוער , שיש בו כדי להעשיר את המשמעות המיוחדת של הנבואה — לזמנה ולדורות הבאים . ההפניות הביבליוגרפיות השכיחות נשענות על הרשימה שבסוף הספר , שהובאו בה הפרטים הביבליוגרפיים המלאים של הספרים ושל המאמרים העיקריים , וצוינו בה הקיצורים הנקוטים בעבודתי . לצערי , רק לאחרונה הגיע לידי ספר ביבליוגרפי רב ערך , הממיין את הספרות הענפה והמגוונת המטפלת בכל ההיבטים המחקריים של ספר מיכה , ( 1990 A . van der Wai , Micah : A Classified Bibliography , Amsterdam ) ומכיוון שספר זה עמד לפניי לאחר השלמת ספרי , לא היה עוד לאל ידי לעשות בו את השימוש שהוא ראוי לו . אחדים מן הנושאים שבחיבור זה התפרסמו בבמות מחקר ובכתבי עת . עיקרי הדברים שנדונו בספר התגבשו בעת הכנת החומר להרצאות במסגרת עבודתי בהוראה באוניברסיטת בר אילן . רבות נועצתי בידידיי הטובים : פרופ' משה גרסיאל , ראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן , וד"ר משה צפור , מרצה בכיר לתנ"ך , שהואילו לעבור על כתב היד והאירו את עיניי בהערות חשובות ומועילות , המשוקעות בספר . תודה מיוחדת רוחש אני לחבריי במחלקה לתנ"ך : פרופ' שאול זלבסקי , ד"ר רימון כשר ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר