תוכן העניינים

עמוד:8

. 8 ( ה-ח ) מיכה והנביאים המתעים . 9 95 ( ט-יב ) ביקורת נגד שליטי יהודה רודפי הבצע 101 11 סידורם של פרקים ד-ה 108 פרק ד . 10 ( א-ה ) נבואת אחרית הימים . 11 108 ( ו-ז ) קיבוץ הפזורה ומלכות ה' עליהם בציון 121 . 12 ( ח ) חידוש מלכות בית דוד . 13 124 ( ט-י ) ויכוח בין מיכה למתנגדיו . 14 127 ( יא-יג ) דברי עידוד ונחמה — השמדת המתנפלים על ירושלים . 15 133 ( יד ) קריאה לאבל על בת גדוד 138 פרק ה . 16 ( א-ג ) התחדשות שושלת בית דוד . 17 142 ( ד-ה ) והיה זה שלום . 18 147 ( ו-ח ) שארית יעקב בין הגויים . 19 153 ( ט-יד ) נבואה נגד ביטחון בכוח ואמונה אלילית 156 III סידורם של פרקים ו-ז 165 פרק ו . 20 ( א-ח ) הוויכוח עם אנשי יהודה . 21 166 ( ט-טז ) תוכחה לסוחרי העיר 184 פרק ז . 22 ( א-ז ) תוכחה על התפוררות החברה . 23 198 ( ח-י ) בשורת עידוד לאנשי יהודה . 24 210 ( יא-יג ) יום התקומה 215 . 25 ( יד-יז ) תפילה לשיקום ממלכת ישראל . 26 220 ( יח-כ ) שיר הלל ותפילה לחסד האל 228 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 237 מפתח המקורות 249 . פסוקים 251 מקורות מן המזרח הקדום 278 ספרות עברית בתר מקראית 279

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר