פרק 1 מטרות הענישה

עמוד:15

5 developed within prisons . On the contrary , they need that we must abandon the variety of treatment programs be a purpose of the prison sanction . This does / 20 ? mean programs that allegedly give it meaning , must cease to "Rehabilitation ' , whatever it means and whatever the able opportunities for the training and assistance of between the primary purposes of incarceration and avail- prison for treatment . We must draw a sharp distinction seen as purposive in the sense that criminals are sent to expansion . However , it does mean that they must not be . prisoners that may be pursued within those purposes וכן אין לאסור עבריינים לתקופות ממושכות על בסיס הערכות ותחזיות , שעבריינים אלה מסוכנים לחברה . יש להענישם בשל העבירה שביצעו ולא בגין העבירה שעלולים הם לעבור בעתיד : dangerousness . a convicted person based on uncertain prediction of his As a matter of Justice we should never take power over העונשים , לפי הזרם החדשני יותר , צריכים להיות בהתאם לעבירה ולא לעבריין . השיקול העיקרי בקביעת העונש צריך להיות חומרת העבירה שנעברה . העונש צריך להיות מוטל על העבריין בגלל מעשהו בעבר , ולא עקב מה שאולי יעשה בעתיד . לפי פון הירש השיקול הקובע בבחירת העונש הוא שיקול n — desert מה שמגיע לעבריין . למעשה , יש כאן חזרה מסוימת לשיקול התגמול . לצד השיקול הזה מצויים אצל פון הירש ואצל מוריס שיקולים של הרתעה . אין הכוונה להרתעת הנאשם שעבר עבירה , כי אם להרתעת כלל הציבור . ההכרה בחשיבותם של שיקולי ההרתעה הכללית התחזקה 10 מוריס , העי 8 לעיל , בעמ' 11 . 1174 שם , בעמ' 12 . 1173 פון הירש , הע' 4 לעיל , בעמ' ; 48 מוריס הע' 8 לעיל , בעמ' 13 . 1175 אך אצל פון הירש נאמר במפורש , שאין רוצים לקרוא לזה שיקול תגמולי . ( "retributive" ) הע' 4 לעיל , בעמ' 14 . 45 מוריס , הע' 8 לעיל , בעמ' 1175 ואילך ; פון הירש , הע' 4 לעיל , בעמ' , 44 . 51—50

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר