הקדמה

מתוך:  > מאסר על-תנאי > הקדמה

עמוד:12

נוקשים יותר , כדי להמיר את האיום הגמיש והכללי של החוק הפלילי באיומ מרתיע יותר המופנה לנאשם המיוחד . פרק , 4 והוא הפרק המרכזי בספר , בוחן מקרוב את פרטי ההסדר הישראלי תוך התיחסות למרבית הפסיקה אשר פירשה את הסעיפים השונים . בחינת סעיפי החוק והפסיקה נעשית מתוך הפרספקטיבה של הניתוח העיוני שהוצג בפרקים הקודמים . הפרק כולל הצעות לתיקון החוק . פרק 5 דן בתהפוכות המענינותי במאסר על תנאי באנגליה , ופרק 6 סוקר בקצרה את עמדת החוק האמריקני . שמח אני לציין את השתתפותה של הגב' רות קנאי בכתיבת ספר זה . גב' קנאי עבדה אתי מתחילתו ועד סופו , עזרה לי בחקר הנקודות הרבות שנידונו בו , ואף השתתפה בכתיבת חלקים ממנו . תרומתה ניכרת בכל חלקיו , ואני אסיר תודה לה . תודתי גם לגב' שושנה ססלר ולגב' מזל עמרני אשר הדפיסו את טיוטות הספר . א . אנקר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר