בפתח הספר

עמוד:13

הפנימי או לתהליכי ייצורו . ברם , שלא כבתחום ההנדסה , אין מהנדס שביכולתו לארגן בעבור זולתו את מוחו , את תודעתו . כל אחד צריך להתמחות ולהיות מהנדס הקוגניציה של עצמו . ולמי שעוסק בחינוך — הבנת הקוגניציה העצמית היא תנאי ליכולתו לפתחה אצל חניכיו . מגמת הספר היא אפוא להגיע לרמה הגבוהה ביותר של הבנת התודעה ויישום הבנה זאת בהתנהגות האדם . שאיפתי האישית כפסיכולוג קוגניציה , המתבטאת בספר זה , היא כי כל העוסקים בחינוך יהיו מהנדסי קוגניציה המכירים את האדם על המערכות הפנימיות של תודעתו והתנהגותו כאחד ; שיהיו מסוגלים להבין כיצד הן פועלות ; ובתכונתם זו — למנוע תקלות , לפתור בעיות , ולסייע לנזקקים . לסיכום נאמר , שבהנדסה קוגניטיבית שומה על האדם להבין קודם כול את החומר הנוגע לו עצמו . הוא נדרש לעין פנימית הרואה ומבינה את nrar בהסתכלות חוץ עצמית , המאפשרת לו גם את הבנת זולתו . הספר נועד לחוקרים ולאנשי מקצוע אך בראש ובראשונה יועד לסטודנטים המתכוונים לעסוק בחינוך וברווחת הפרט : פרחי הוראה במכללות ובאוניברסיטאות , תלמידים לתארים בחינוך , בפסיכולוגיה , בעבודה סוציאלית ובקרימינולוגיה . ספר זה הוא פרי התנסות רבת שנים . באופן טבעי שותפים לו אנשים רבים ממעגלים שונים של חיי . המעגל הראשון שאני חייב לו תודות הוא חוג משפחתי האוהבת והמגובשת שסובלת רבות מהיעדרויותיי . מעגלים אחרים הם חוג החברים לעבודה באוניברסיטה , צוותי הפרוייקטים הרבים , ואחרונים חביבים — תלמידים שקיבלו בהבנה ובאהדה את התלבטויותיי המיוסרות ואת השינויים שהכנסתי בחומר ההרצאות . על זה נאמר : '" עץ חיים היא למחזיקים : 'בה אמר ר' נחמן בר' יצחק למה נמשלו דברי תורה לעץ לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את הגדולים . והיינו דאמר ר' חנינא 'הרבה למדתי מרבותי , ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולם "' ( ילקוט שמעוני , משלי , ג תתקל"ד . ( שלמה קניאל הספר נכתב בלשון זכר , מטעמי ייעול — ועם הקוראות הסליחה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר