תוכן העניינים

עמוד:10

פעולות באינטראקציה : קבלת החלטות בתור תהלין מטה-קוגניטיבי אופטימלי 208 מבוא ? 208 קבלת החלטות : 209 קבלת החלטות בתור תהליך מטה קוגניטיבי 9 ג ; 2 מערכות תומכות לקבלת ההחלטות ; 221 מערכות מנמקות ומפקחות 1226 הרחבת מרחב העיבוד בעזרת חבר טוב ( עבודה שיתופית ) ; 228 תהליך אופטימלי מעלה סבירות להחלטה אופטימלית ; 230 העברה חיובית וקבלה מטה קוגניטיבית של החלטות ; 230 סיכום 236 טעויות או בשלים בפעולות העיבוד 237 טעויות בהיסק עקב חצאי אמיתות — היעדר העובדות כולן ? 237 אי עקיבות בנתונים ; 237 כשלים עקב ניתוח העבר לאור ההווה > 238 כשלים בהיסקים סטטיסטיים , 239 כשלים עקב תפקוד בלחץ ; 240 סיכום 243 פרק שביעי : הצגת המודל בתרשים הכדורים 245 סיכום 247 נספח : ניהול מאגר הזיכרץ במודל קבלת החלטית 255 זכירת כללי ו' החיבור 255 רקע ; 255 החזר ( הגדרת המטרה ) ; 255 סיכום ההחזר ( הגדרת המטרה בידי התלמיד על בסיס תשובותיה של המורה ) ; 256 ארגון ; 256 שינון ; 257 סיבות כלליות לשינויים ; 258 לקחים ; 258 ביצוע ; 259 משוב על הביצוע ; 259 משוב מסכם על כל התהליך : החזר , ארגון , שינון וביצוע 259 מקורית 260 מפתחית 281 מפתח אישים ומחברים 281 מפתח מושגים 289

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר