תוכן העניינים

עמוד:9

פרק חמישי : מרחב העיבוד 144 מבוא 144 מבנה מרחב העיבוד 147 מגבלה באנרגיה ובמרחב 1 147 זמן שהייה קצר 147 תהליכים 148 מפגש בין הרישום החושי למאגר הזיכרון ; 148 יחס מעגלי בין מרחב העיבוד למאגר הזיכרון ; 148 אימפולסיבי לעומת רפלקסיבי ; 148 מבוקר לעומת אוטומטי ? 151 עומס העיבוד - מידת צריכת האנרגיה ; 155 תכנים 156 שיפור מרחב העיבוד ופיקוח עליו 156 הבאת דרישות קדם הכרחיות לרמה של אוטומציה ; 156 ויסות מהירות העיבוד באמצעות המללה ; 156 ארגון בהתאם למאפייני המשימה ומאפייני הלומד 1158 שמירה על רמת עוררות אופטימלית למשימה ; 158 העלאת הכושר הפסיכי לריכוז אנרגיה ! 158 הפעלת מטה קוגניציה ברמת עומס בינונית או ברמת חשיבות גבוהה 158 פרק שישי : פעולות במרחב העיבוד 160 מבוא 160 פעולות בתוך התכנים ומעבר להם ; 160 פעולות פשוטות ופעולות מורכבות ( היסקים ) 161 פעולות פשוטות במרחב העיבוד 161 החזקה ; 161 הנמקה ; 161 בקרה וויסות של מהירות העיבוד ; 162 אחסון במאגר הזיכרון ושליפה ממנו ( החזר ) ; 163 בררה ; 163 קביעויות ואילוזיות ; 164 הבחנה ; 164 הכללה ( הרחבה ) ; 166 השוואה ; 167 אפיונים , הגדרה והמשגה 168 פעולות מורכבות במערכת העיבוד — היסקים 169 מבוא ; 169 אינדוקציה—דדוקציה ; 170 אנליזה וסינתזה ; 174 מיון וסיווג : בררה , הקבצה , ארגון ושיום ; 175 סיבה ותוצאה ; 177 היסק עקב קרבה בזמן ומקום ; 179 אנלוגיה ; 182 העברה וסוגיה ; 189 סילוגיזמים ; 191 קל וחומר ; 197 סבירות והסתברות ; 198 יחסים סימטריים - אסימטריים ; 202 היסק ישיר ; 203 העלאת השערות — מידת ודאותו של ההיסק ; 205 אינטגרציה של כמה מרכיבים של היסק ; 205 ארגון תהליכי ההיסק 207

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר