תוכן העניינים

עמוד:8

פיק שלישי : הקשב 63 מבוא 63 פעולות , 64 אנרגיה מנטלית 64 הגדרת מושגים : בורה , ריכוז ומאמץ 64 בררה ; 64 ריכוז ; 65 מאמץ ; 66 בררה , ריכוז ומאמץ באבחון דינמי 67 מרכיבים במשימה ובאדם המשפיעים על תהליכי הקשב 71 מרכיבים במשימה ; 71 מרכיבים באדם 75 משימות אופייניות בתחום הקשב 86 האזנה דיכוטית ; 86 ( split span ) למידה אקראית ; 86 אבחנה חזותית ; 87 משימת הריבועים ; 87 שילוב של אבחנה חזותית ושמיעתית ; 87 זכירה מיידית 88 תהליכי התפתחות וליקויים בקשב 88 שיפור הקשב ובקרתו 96 סיכום 99 פרק רביעי : מאגר הזיכרון 102 מאפיינים כלליים של מאגר הזיכרון 102 זיכרון לטווח ארוך , 103 דינמיות והשתנות ! 103 מעגלים אלקטרו כימיים ; 103 אין סוף מקום לאחסון ; 103 צריכה מינימלית של אנרגיה 103 מבנה מאגר הזיכרון 105 ניתוח המבנה במבט מיקרו ; הסכמה ומאפייניה ; 105 מאפייני הסכמה ! 107 ניתוח המבנה במבט מקרו ו ארכיטקטורת המאגר 116 דרכים להוצאת מידע ממאגר הזיכרון 126 הדרכים המבוקרות והמפוקחות במרחב העיבוד ; 126 דרכים שאינן מבוקרות ומפוקחות במרחב העיבוד ; 128 שכחה 133 בקרה ושיפור של מאגר הזיכרון 135 מודעות והתכוונות ; 135 תכנון לפי ההחזר ; 135 ארגון ; 135 שינון ; 136 אסטרטגיות בארגון ושינון ; 138 משוב והנמקה ; 139 אחסון במרב הערוצים ; 139 פעלתנות ; 139 דמיון במצב הסביבה בשעת האחסון ובשעת ההחזר ; 142 סיכום 142

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר