תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים בפתח הספר 11 פרק ראשון : מודל העיבוד 15 מבנים 19 חשיבות ההבחנה בין תכונה מבנית ללא מבנית ; 20 מרכיבים מבניים המשמשים בסיס להבדלים אינדיווידואליים 120 אינטליגנציה וקוגניציה 23 תהליכים 24 אנרגיה מנטלית ; 25 ריכוז ומאמץ 25 תכנים 26 מסקנות 27 פרק שני : המוח והרישומ החושי 29 תפקוד המוח 29 מבוא 29 חלקי המוח ותפקודיהם 31 תיאור כללי 131 הקורטקס ; 31 אזורי האסוציאציה 133 המערכת הלימבית 34 גזע המוח ; 34 המוח — המפקד העליון של הגוף 35 הגאורון — יחידת הבנייה הקטנה ביותר של המוח 35 חלקי הנאורון ושלוחותיו 36 הרישום החושי 42 מבנים , תהליכים ותכנים ; 44 סוגיות בקשר בין מוח וקוגניציה 45 מסקנות עיקריות 59

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר