הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה

עמוד:4

Shlomo Kaniel OF CONTROL OF COGNITION THE PSYCHOLOGY הספר יוצא לאור בסיוע ו קרן עמו '' ס — הקרן לעידוד מלומדים וסופרים מייסודו של נשיא המדינה הוועדה לקידום המחקר , אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה : יעל קניאל ז"ל הדפסה שנייה תשס"ג 2003 — מסת"ב ISBN 965-226-211-0 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מיכאני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel — 2001 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל — תשס"ב דפוס 'דף נוי' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר