מבוא למשפט העברי בימי התלמוד

עמוד:4

IN TALMUDIC TIMES INTRODUCTION TO JEWISH LAW SHALOM ALBECK יוצא לאור בסיוע : הקתדרא למשפט עברי ע '' ש מוריי לזרוף מסת"ב ISBN 965-226-219-6 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel , 1999 Copyright Bar-Han University , Ramat-Gan נדפס בישראל , 1999—ט"תשנ דפוס 'אחוה' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר