דברי הקדמה

עמוד:11

דברי הקדמה הוראת הקריאה בשיטות ובדרכי הוראה שונות היא מן הנושאים הנחקרים ביותר בספרות המקצועית הלועזית . הסיבות לכך הן ! החשיבות העצומה שמייחסים ליכולת הקריאה בחייהם ובתיפקודם של היחיד והחברה ; וההשפעה ההרסנית של כישלון הקריאה ושל האנאלפביתיות הבאה בעקבותיו , על התפתחותו של הפרט כאזרח ועל פיתוחה של המדינה שהוא חי בה . גם במדינת ישראל היום , למרות מסורת ארוכה לימוד הקריאה , בעיות הנכשלים בקריאה ואחוז האנאלפביתים בינינו עדיין מהווים מקור לדאגה בלתי פוסקת . מתי זה התחיל וכיצד זה קרה ? מה נעשה ומה לא נעשה כדי להתמודד עם תופעה כאובה זו ? — שאלות אלו ואחרות הביאו אותי לגיבוש המחקר הנוכחי ולהצבת מטרתי הראשונה ו לבדוק ולנתח את התפתחותה של הוראת הקריאה העברית בארץ ישראל ולדון על בעיותיה , על שיטותיה ועל הישגיה . בשל חשיבותה הרבה של ראשית הקריאה בתהליך לימודה מתמקד ספר זה בהוראת הקריאה למתחילים ו בחדרים , בגני הילדים ובכיתות א' של מוסדות החינוך הרגיל ( ולא של החינוך המיוחד . ( הוראת הקריאה לגילאים גבוהים יותר נדונה רק במידה ויש בה כדי לתרום להבנת היבטים חשובים של ראשית הקריאה — דוגמת ההוראה המסייעת לילדים טעוני טיפוח . בהתאם למיקוד הנושא נבחרה , כנקודת מוצא , הגדרה המבטאת את מהות הקריאה ותהליכיה ו "קריאה היא הבנת רעיון מילולי המוצג בסמלים גראפיים מוסכמים . הסמלים מאורגנים כתכניות ברצף מסוים וכל אחד מהם מסמל הגה יסודי בלשון העברית . "המדוברת מכאן משתמע , שתהליך הקריאה קשור תמיד לחשיבה — היינו להבנת רעיונות בדרגות שונות : ללשון — היינו לידיעת תוכנן וארגונן של תבניות מלים ו ולתפיסה — היינו לשליטה פונקציונאלית באותם סמלים גראפיים המייצגים אתהגייהשפה . אך כאשר מדובר בהוראת הקריאה למתחילים , לא הגדרת הקריאה ותהליכיה הם השנויים במחלוקת . הוויכוח הוא על הדרך הטובה והיעילה ביותר להקניתה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר