תוכן העניינים

עמוד:9

פרק ו מן העבר אל העתיד 264 הפרופיל הגראפי למיון שיטות הקריאה 264 הקטגוריות ודרגותיהן 270 התפתחותן של השיטות להוראת הקריאה - מבט לעומק 276 מסקנות ולקחים לעתיד 289 הוראת הקריאה בחדרים ובתלמודי תורה — הלקחים . 289 הוראת הקריאה בתקופת "עברית בעברית" — הלקחים . 290 הוראת הקריאה בתקופת הזרמים — הלקחים . 290 המשבר בהוראת הקריאה אחרי קוס המדינה ודרכים לפיתרונו — הלקחים 291 ד ב ר > ס י כ ו מ 295 נספחים 297 נספח — 1 לוח שיטות הקריאה העברית 297 נספח — 2 זכרונות מימי הילדות בשכונת בית ישראל 299 נספח — 3 ראיון עם ישראל יעקב וינברג , ירושלים 300 נספח — 4 ראיון עם הרב יעקב מלמד כהן , ירושלים 301 נספח — 5 הכנת הילד הקטן בחדר התימני לקריאת התורה 302 נספח — 6 הוראת קריאה בבית הספר תחכמוני , ירושלים 303 נספח — 7 הוראת קריאה בקיבוץ דן 304 נספח — 8 הוראת קריאה בקבוצת יבנה 305 נספח - 9 הוראת קריאה בקיבוץ מעברות 306 נספח — 10 הוראת קריאה בזרם המזרחי 307 נספח — 11 הוראת קריאה לילדים מחוסרי חינוך 308 נספח — 12 שיחה עם דבורה לבנון 309 נספח — 13 ההוראה המסייעת 310 נספח — 14 הפילוסופיה שמאחורי שיטת הצבעים " דף צבעוני" 313 הערות 315 מקורות 335 ביבליוגרפיה 341 מפתחות 373 מפתח השמות 373 מפתח העניינים 381

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר