תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ג הוראת הקריאה בזרמים החינוכיים 98 הרקע החינוכי 98 מוסדות החינוך החוץ זרמיים . 98 מוסדות החינוך בזרמים השונים . 99 תנאי הלימוד וההוראה 102 מעגלי הקריאה מתרחבים 104 המע > ל הראשון : השיטות "המקובצ > ת" ר'הקולות הטבעיים" 105 דרכי הוראת הקריאה בכיתות א' במעגל הראשון . 110 סיכום הממצאים על פי השאלון . 125 שיטות קריאה כפי שהשתקפו באלפוניס עבריים . 128 מאמרים בעברית על שיטות קריאה בארצות שונות . 135 הדיון בהישגי הקריאה 137 המעגל השני : השיטות הגלובאליות 140 המעגל השלישי : השיטות האנאליטיות 152 התפתחותן של השיטות האנאליטיות בארץ . 152 אלפונים אנאליטייס . 166 על הקשר בין לימוד הקריאה , אופן הקריאה והבנת הנקרא . 174 הדיון בהישגי הקריאה 175 ניתוח שיטות הקריאה למעגליהן 180 השיטות "המקובצות" ושיטות "הקולות הטבעיים" . 180 השיטות הגלובאליות . 181 תיחומן של השיטות האנאליטיות . 182 לסיכום התקופה 183 פרק ד הוראת הקריאה אחרי קום המדינה : משבר ופיתרון 185 הרקע החינוכי 185 משבר הקריאה - צפוי או פתאומי ז 188 ממדי כישלון הקריאה בין ילדי העולים . 190 לקראת אוריינטציה חדשה — מחקרה של פייטלסון . 193 יוזמות ממלכתיות לפיתרון משבר הקריאה . 199 שיטות הקריאה החדשות — מקורותיהן ומהותן . 201 לקראת מיון חדש של שיטות הקריאה . 229 מעגל השיטות ב"תנועות מעורבות" . 230 מעגל השיטות ב"תנועה הזהה" מתרחב . 238 הדיון בהישגי הקריאה . 246 ניתוח השיטות . 247 לסיכום התקופה 248 פרק ה הוראת הקריאה בעידן הטכנולוגיה 251 הרקע החינוכי 251 בעיות במדידת הישגי הקריאה 253 שיטות הקריאה והטכנולוגיה המודרנית 255 שיטות ב"תנועות מעורבות" הנהוגות בהווה . 255 שיטות ב"תנועה הזהה" הנהוגות כהווה 256

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר